tisdag 17 februari 2009

Varma medvindar i massor- och tyst snålblåst

Idag har TV4 Uppland tydligen sänt ett inslag där jag talar om kårobligatoriet. Nu har massor av daglediga, studenter mestadles kan man förmoda, mailat och ringt för att uttrycka sympati och ge mig ett uppmuntrande tillrop.

Jag tror ju fortfarande innerst inne att den proposition som kommer blir bra, kan inte tro annat än att regeringen vill säkra studentmedverkan i universitetens styrelser och i beredande organ och att nationsväsendet i Uppsala och i Lund kommer att ha fortsatt offentligrättslig status, så att vi garanterar deras framtid också bortom denna mandatperiod.

Erland Ringborg har utrett hur ett brutet obligatorium bäst ska genomföras med dessa organ och funktioner bibehållna. Han uppskattar att kostnaden kommer att uppgå till minst 130 Mkr årligen. Hur man kan motivera detta under rådande ekonomiska krissituation övergår mitt förstånd. Om pengarna skulle användas till kvalitetshöjningar, mer undervisningstid inom humaniora eller något annat så skulle ju alla människor tillstyrka satsningen. Men att anslå skattemedel för något som inte innebär höjd kvalitet, bättre undervisning, ökad lärartäthet eller något annat begripligt framstår som rätt orimligt under rådande ekonomiska läge.

Plakatfrågan, som oftast används i debatten, handlar om föreningsfriheten, som man menar kränks för att man under den begränsade tid i livet man är student vid en högskola eller ett universitet tvingas ansluta sig till en studentkår.

Denna fråga är prövad av Europadomstolen i Strasbourg under nittiotalet och där fastslogs att obligatoriet inte strider mot föreningsfriheten. Alltså borde detta argument falla, en gång för alla om vi nu tillmäter Europadomstolen någon
auktoritet. Ändå är det detta argument som vevas runt i det oändliga.

Nu ska jag titta på TV4 Uppland, för det måste ha varit bra eftersom så många hör av sig med positiva tillrop. Inte en enda människa har varit arg eller sur! Alla verkar hålla med om att man inte ska ge sig till att laga något som redan fungerar. Snålblåsten finns säkert där, men den viner inte runt mig just för tillfället. Det kommer nog. Men som jag sa i TV4: det tinar även i frysboxen efter ett tag. Jag börjar kunna de förfärliga politiska villkoren och orättfärdiga spelreglerna nu.

1 kommentar:

Johanna sa...

Kör på Cia, vi står bakom dig!