måndag 20 december 2010

Fattigdom och efterfrågan: därför kan slavhandeln förbli en miljardindustri

Vår tids slavhandel, traffickingen, innebär att enbart inom EU fraktas en halv miljon människor varje år för att säljas i sexindustrin.

Vi måste ta oss an trafficking på flera spår samtidigt: skydda dess offer, bekämpa grundorsakerna och straffa förövarna och de som bidrar till att slavhandeln förblir en miljardindustri. Läs mer i min senaste krönika i Nerikes Allehanda.

Se diskussion i Svt med Anna Hedh (s), Alf Svensson (kd) och Cecilia.

Gårdsförsäljning av vin eller behålla Systembolaget

I förra veckan presenterades utredningen om att möjliggöra gårdsförsäljning av vin. Utredningsförslaget öppnar för försäljning av öl, starksprit och annan alkohol. Detta kommenterar jag och några kollegor ur Europaparlamentet i Sydsvenskan.

torsdag 16 december 2010

Finansiell säkerhet

Jag är ju inte alls speciellt kunnig när det gäller finansmarknaden, här är det min käre kollega Olle Schmidt som står för sakkunskapen i vår grupp. Det känns bra och tryggt. Men den ekonomiska krisen i EU intresserar mig mycket. Kanske för att krishantering är en del av min yrkeskompetens och något jag ju ägnat snart två decennier av mitt liv åt och skrivit mycket om. Det är dock helt andra kriser jag är van vid att arbeta med. Men frågan kring gemensamt ansvar och delade bördor i EU är inte alldeles enkel. Medlemsstaternma gör nu allt för att slippa tänka i termer av gemensamt ansvar och åtgärder.

Just nu går diskussionen varm kring Eurobonds. En sak står klar: Ministerrådet kan och får inte själva besluta om mekanismer för att möta krisen. Det gillar de inte, men vi i parlamentet slår fast att krismekanismer ska arbetas fram, i demokratisk anda och med full insyn. Tillfälliga insatser räcker inte, har det visat sig.

Nu ska det sättas in fler åtgärder, nu är det Eurobonds som diskuteras. De kan innebära ett incitament för stabilitet i det att lånen blir till en del nationella, till en del gemensamma. Lånekostnader skulle gemensamt kunna förhandlas fram till bästa ränta för medlemsstaterna, oaktat hur stor skulden är. De nationella skulderna blir på så sätt till en del gemensamma.

Vi står ju faktiskt enade i krisen och att dela bördor gör dem ju lättare att bära. Men detta är inte populärt i medlemsstaterna. Merkel med flera gör allt för att stoppa detta. Det beklagar vi i min partigrupp ALDE.

Min partiledare Guy Verhovstadt säger så här i ett pressmeddelande igår:

"EU leaders this week hold the future of the Eurozone in their hands. They should take four precise steps to get on top of the spreading contagion - a strengthened Stability and Growth Pact with teeth, an extended and permanent crisis fund, a Eurobond market that distinguishes between senior and junior debt and genuine economic and fiscal convergence. Leaders must not shut off open debate on such measures due to national prejudice or vested interest. We are all in this together."

tisdag 14 december 2010

Internationell skydd för flyktingar

I denna video kan ni se Cecilia prata om en rapport skriven av en ledamot från Storbritannien som handlar om internationellt skydd för flyktingar. Denna video spelades in i plenisalen igårkväll(13/12) i Strasbourg.

Här kan ni hitta betänkandet som Cecilia pratar om.

torsdag 9 december 2010

Migration och asylsökande i Grekland

Europa får aldrig bli en bastion som reser murar mot omvärlden. I den europeiska debatten får vi aldrig glömma att människan till sin natur är en överlevare, vilket innebär att om livsomständigheterna är för svåra så söker vi oss nya vägar mot ofta okända mål.

Som svenskar måste vi erinra oss att 25% av vårt lands dåvarande befolkning lämnade fattigdom och umbäranden för att söka sig en bättre framtid i USA från och med andra hälften av artonhundratalet.

När jag idag tänker tillbaka på det besök i Aten som LIBE-utskottet under min ledning gjorde förra veckan slår det mig att precis likt de plågade svenskarna då, är det nu för många av dem som i desperation söker sig till Europa.

För mig som under min studietid tillbringade mycket tid i Grekland var det något av en chock att se den polarisering mellan människor som leder till social spänning, rasism, etniska konflikter och fruktansvärda angrepp och attentat mot flyktingar och irreguljära migranter.

Det jag såg är ingenting mindre än en humanitär katastrof som utspelar sig. Flera av de personer som under Dublinförordningen tvingats tilllbaka till Grekland har ingenstans att vila. De sover under bar himmel och är lättade över att det inte är en kall vinter, utan ovanligt varmt med upp till 24 grader.
det finns bara ungefär 1000 platser i härbärge, vilket ju inte räcker till en bråkdel av de behövande.


Asylsökande, irreguljära migranter och dublinåterförvisade behandlas på samma sätt!
Asylrätten är grundläggande och den får inget medlemsland tumma på.

Det är en skam för EU att en medlemsstat så gravt kränker grundläggande rättigheter och hitintills inte ens har tillstymmelse till ett fungerande asylsystem. Den politiska viljan tycks finnas, man har gett en Presidential Decree, det finns en handlingsplan och ministern har gjort en överenskommelse med kommissionen. Ett bra lagförslag ska voteras i parlamentet i januari. Allt detta är bra.

Det jag finner oacceptabelt är att man i detta limbo har sagt att från och med nu och ett år framåt räknar man med att vara i en "övergångsperiod".

Vi kräver nu en snabb implementering av handlingsplanen. Nu gäller för grekerna att kavla upp ärmarna och sätta igång att arbeta! Kommissionen har lovat resurser, men man måste naturligtvis be om det, vilket inte har skett. Medlemsstater, åtminstone sex eller sju, har lovat att stå för expertkunskap, erbjuda best practices och kunskapsförmedling kring hur man bygger upp fungerande system - men ännu har inget hänt.

Det vi vet är att det finns runt 50.000 ärenden som ligger på hög och ännu inte har blivit behandlade. Nu är det dags att ta tag i detta! Och det otäcka är att till detta inferno överför EU:s medlemsstater människor. Tack och lov har flera, däribland Sverige, avbrutit överföringarna. En liten, men dock liten ljusglimt, i det becksvarta mörkret.

Vårt besök var väldigt intressant, lärorikt och inte så lite smärtsamt. På sidan Europaparlamentariker Cecilia Wikström på Facebook kan du ta del av bilder och mer information som min fantastiska medarbetare Caroline lagt upp.

Uppdatering: Europaportalen om flyktingar från Tunisien till Italien. DN, DN2, DN3