måndag 16 februari 2009

Fin söndag, måndag allvarliga möten

Min söndag ägnade jag åt min "volontärgärning": att vara präst i min hemförsamling, Uppsala Domkyrka. Jag var liturg i söndagsgudstjänsten och måste säga att det varje gång gör mig lika glad att få tjänstgöra som präst. Jag undrar om det kan finnas någon uppgift som kan vara mer meningsfull. Och många goda, kära möten med tidigare konfirmander, äldre gudstjänstbesökare, gamla arbetskamrater och kollegor känns som en gåva att få ta emot. Alla är så vänliga och det verkar som om de inte glömt mig trots att jag nu varit i riksdagen i mer än sex år. Jag hör på något sätt till ändå, fast jag inte har min dagliga gärning i församlingen längre.

Efter gudstjänsten gjorde jag ett hembesök hemma hos en god vän vars svärmor jag ska begrava nästa vecka. Också detta blev en väldigt fin stund med en härlig lundh och meningsfulla nära samtal.

Kvällen ägnade jag åt min kära väninna Kerstin, som jag dessvärre inte träffat på länge. Nu reparerade vi detta med besked!

Måndag morgon gjorde jag tillsammans med min FP-kollega och vän, tillika Uppsalas socialnämndsordförande, Anders A Aronsson, ett synnerligen intressant besök vid familjevårdsenheten vid Uppsala kommun. Där fick vi möta väldigt kunniga och spännande personer som dagligen arbetar med samhällets sköraste och mest utsatta personer- de barn som behöver samhällets vård eftersom deras primära relationer är bristfälliga eller dysfunktionella.
Det allra mest intressanta blev ett långt och mycket givande samtal med ett par som har bedrivit familjehem i nästan 20 år. Helene och Johan måste vara de finaste vardagshjältar jag mött på länge.
Någonstans känner jag att det är människor som de som ökar gryningsljuset på jorden.

Efter detta meningsskapande möte med spännande diskussioner ägnade jag dagen åt "inre tjänst", som idag handlade om jobb på kansliet tillsammans med våra duktiga tjejer Helena och Arinda. Ibland undrar jag om de riktigt förstår hur uppskattade de är, alltid - men särskilt när det finns problem att ta tag i. Helena är en klippa till ombudsman! Nu ska vi ha en valrörelse som blir hennes eldprov- och kul ska vi ha under tiden!
Större delen av eftermiddagen ägnade jag åt krishantering. Jobbigt men alldeles nödvändigt.

Inga kommentarer: