måndag 2 februari 2009

euron ett steg närmare?

Folkpartisterna i Sigtuna har stuckit ut hakan och begärt att Sigtuna ska bli den tredje eurokommunen i landet. Haparanda var först, vilket gläder mig som varande född norrbottning, och sedan kom Höganäs i Skåne. Tänk så roligt om Sigtuna, som ju är en internationell stad med tanke på närheten till Arlanda, blir den tredje!

Slovakien införde som sextonde land euron den 1 januari. Den används nu av 329 miljoner invånare i Europa på världens största marknad. Den är världens näst största reservvaluta och konkurrerar med dollarn som den viktigaste handelsvalutan.

För Europa som helhet pekar de utvärderingar som gjorts på lägre inflation, lägre räntor, mindre osäkerhet för företagen och cirka 16 miljoner nya jobb skapats, skriver Anna-Stina Nordmark Nilsson, företagarnas VD, på Brännpunkt.

Att stå utanför är en stor rikstagning som kostar. Se bara på Island! där demonstrerar invånarna och begär delaktighet i valutasamarbetet- NU.
Valutasvängningarna innebär visserligen att vissa exporterande företag vinner kortsiktigt, medan andra förlorar Men helt klart är att osäkerheten kvarstår för alla. Dagens vinst kan lätt bli morgondagens förlust – viljan att satsa framåt minskar när risken ökar. Osäkerheten blir tydlig när man ser hur kronan sjunker i förhållande till både euron och dollarn. Det är dags att införa euron I Sverige. Danmarks statsminister har sagt att man ska folkomrösta före 2011 och vi vet hur läget är på Island. I Finland har det ju gått bra! Heja FP i Sigtuna! Lycka till, jag håller på er!

Inga kommentarer: