torsdag 5 februari 2009

Alliansen konsoliderad med kärnkraftsuppgörelsen!

Alliansregeringen har de senaste dygnen visat prov på ett synnerligen gott ledarskap. Fredrik Reinfeldt har åstadkommit det som ingen annan gjort: att lägga tre decenniers osämja och ovilja till kompromiss bakom sig för att nå en historisk uppgörelse kring framtidens energiförsörjning. Oförsonligheten är nu historia, likaså havererade borgerliga regeringar. Nu tar alliansen ett steg till för att kunna möta väljarna 2010 och då framstå som det mest framtidsinriktade och regeringsdugliga alternativet i svensk politik.

På den andra sidan står Mona Sahlin som ledare för en trojka som varken kan eller vill ge upp. Egentligen är hon redan genom sina samarbetspartners bakbunden och på förhand dömd att misslyckas att sy ihop en hållfast koalition. Det måste ju kännas bittert att stora delar av hennes eget folk, fackföreningsrörelsen, står på alliansens sida i kärnkraftsfrågan. Facken fattar ju att energiförsörjning, jobb och välfärd hör ihop. Det gör även s-väljare. Synd att pyramiden inte är upp och nervänd!

Folkpartiet är idag vinnare. Genom åren har vi hävdat att det enda rimliga, och miljövänliga, är att häva tankeförbudslagen, dvs tillåta och uppmuntra forskning även inom kärnkraften, ersätta befintliga kärnkraftsreaktorer när tiden och materialutmattning så erfordrar, tillåta utbyggnad av fler reaktorer - och att samtidigt satsa på förnybara energikällor.


Den svenska energipolitiken – och därmed även basen för klimatpolitiken - ska bygga på samma tre grundpelare som energisamarbetet i EU. Politiken syftar alltså till att förena:
*Ekologisk hållbarhet
*Konkurrenskraft
*Försörjningstrygghet

På denna grund kan man hitta en väg ut ur beroendet av fossil energi. En satsning på förnybar energi och effektivare energianvändning stärker svensk försörjningstrygghet och konkurrenskraft och ger svensk forskning och företagande en ledande roll i den globala omställningen till en kolsnål ekonomi.

Mål år 2020
*50 procent förnybar energi
*10 procent förnybar energi i transportsektorn
*20 procent effektivare energianvändning
*40 procent minskning av utsläppen av klimatgaser


Kort sagt: det blir bättre!

Inga kommentarer: