fredag 19 februari 2010

Organdonationsregister i EU

I dagens UNT skriver jag om mina ändringsförslag till betänkandet om organdonation. Jag föreslår bland annat att alla länder ska ha ett fungerande donationsregister, liknande det vi har i Sverige, och att de nationella regeringarna genom att ge god information till medborgarna om detta, kan bidra till att öka tillgången på organ för transplantation. Läs hela artikeln på UNT:s hemsida.

tisdag 16 februari 2010

Gratiskultur?

Internet har gjort att de upphovsrättsliga frågorna är högaktuella. För mig handlar det om att riva murar och hinder för entreprenörer och innovatörer som skapar spännande lagliga tjänster där artister, författare och filmskapare kan förmedla sina skapelser och få rimligt betalt.

Idag tvingas dessa innovatörer förhandla rättigheter separat i de 27 medlemsländerna i 27 olika system med allt vad det innebär. Jag vill se till att det går att försörja sig som artist, författare, konstnär eller IT-entreprenör i Europa utan att behöva anställa en armé av advokater. Det kommer såväl kulturskapare som kulturkonsumenter att vinna på!

Förra veckan var jag värdinna för lanseringen av Per Strömbäcks bok "Gratis?" i Europaparlamentet, i vilken flera personer, bland andra Martin Rolinski och Linda Skugge, skrivit kapitel kring upphovsrätt. Per har idag också en mycket intressant artikel i DN på samma ämne.

Här är några bilder från minglet.


torsdag 11 februari 2010

Jordskredsseger för liberalerna i EP

Inte hade jag kunnat drömma om att så många konservativa skulle rösta med oss, alltså mot det temporära SWIFT-avtalet! Nu har parlamentet visat att vi tar uppdraget att förkasta eller anta förslag som rör säkerhetspolitiken på allvar. Nu har vi sagt nej. Och föll gjorde också förslaget från EPP att skjuta upp omröstningen, det har ju skett flera gånger under två års tid.
Tredje pelaren är riven och har ersatts. Vi lever i en ny tid.
Nu hoppas jag att förhandlingarna om det permanenta avtalet kommer att se helt annorlunda ut. Man räknar inte ut demokratiskt folkvalda ledamöter av detta hus i fortsättningen.

Swiftomröstning om tio minuter

Voteringen blir en rysare. För mig är det självklart att rösta nej, både till att skjuta upp frågan och till det temporära avtalet.

Med det nya fördraget har parlamentet rätt att säga ja eller att förkasta ett sådant förslag som nu behandlas. Min ingång i frågan är och har hela tiden varit att rådet och kommissionen hade kunnat delge parlamentet fortlöpande information, så att vi med den kunskapen som bas hade att fatta beslut. Så har inte skett i detta fall.

Det är ett brott mot fördraget som stipulerar att parlamentet " fullständigt, fortlöpqande och omedelbart informeras under hela processen." (=artikel 218 (6) i Lissabonfördraget.) Rådet har alltså agerat på ett sätt som underminerat EP:s roll.
Det är inte aceptabelt.

Läs mer här och här

onsdag 10 februari 2010

Dagens dikt

För att mildra effekterna av allt jobbbigt jag utstår under de långa arbetsdagarna i parlamentet läser jag dikter. Det är bra för mitt välbefinnande, för att bevara en inre harmoni. Ofta, tex just nu, erinrar jag mig dikter eller strofer av dikter som jag inte kommer på vem som skrivit. Ibland är det jag själv.

Du kommer och tillsammans är vi hemma.
Natten är utan fara.
Dagen är full av hopp.

Du som vet vem som skrivit den: hör av dig...

Traffickingfrågan voteras

Alldeles snart voterar vi trafficking. Det har länge varit omöjligt att få politisk enighet kring detta Europas största misslyckande och tragedi som drabbar 500 000 kvinnor och barn i Europa varje år. Äntligen finns det politisk vilja att lyfta detta. Priset som jag får betala för att få konservativa EPP kollegor att vara med är att vi talar om att traffickingoffer får tillfälligt uppehållstillstånd., inte permanent. Därför avger jag röstförklaring om det.

tisdag 9 februari 2010

Sossarna i EP

Sossarna är populister. Det har jag vetat och på nytt fått bekräftat på nytt i Aftonbladet, där mina kollegor vill hetsa fram en ny FRA- liknande debatt. De anklagar den svenska regeringen och rådet för att undanhålla information, fulspel och allmänt mygel- allt utan att påvisa fakta. Insinuationer och antydningar för hela slanten.De har den dåliga smaken att likna terroristbekämpning vid ett FRA-liknande projekt. Läs hela artikeln!

Med deras egna ord behöver man inte vara konspiratoriskt lagd för att anta att fulspelet kommer att fortsätta fram till valet.

Jag har redan skrivit om SWIFT, nedan, men låt oss komma ihåg den målkonflikt som innebär att både skydda medborgarna från terrorattacker och samtidigt värna integriteten för den enskilde.

Vad många idag med rätta talar om är proceduren omkring det nya fördraget. Med Lissabonfördraget är bara detta nytt: parlamentet har nu rätt att antingen anta eller förkasta förslaget. Tidigare, under Nice, fanns inte den möjligheten. Då kunde rådet/kommissionen besluta utan att blanda in EP.

Som jag sagt kommer jag- och större delen av ALDE, att rösta nej, alltså förkasta det temporära avtalet. Men jag gör det med utgångspunkt i procedurfrågan och artikel 218 i TFEU(=Lissabon) som säger att EP ska" be fully and immediately informed att all stages of the procedure". Men jag ser vikten av att ett avtal kommer till och ser för mig att man nu går in i förhandlingarna kring det permanenta avtalet så snart som möjligt.

Kommission på plats


Nu hoppas vi på styrfart hos den nya kommissionen, så att det snabbt blir lite verkstad på frågorna som vi måste ta tag i. Det finns många saker jag tänker på, men en sak är säker: jag ser fram mot att se Cecilia Malmström inta sitt mandat och att få samarbeta med henne. Idag uppvaktade Olle, Marit och jag henne med present och världens vackraste blommor.

Men också frågor som att arbeta fram en europeisk fungerande digital marknad, där man kan sälja och köpa på ett säkert och legalt sätt. Vi har rivit många handelshinder för varor, den inre marknaden fungerar väl i den fysiska världen. Men digitalt, på internet, finns det massor kvar att göra. Kommissionen har en hel del att ta tag i, detta bara dagens exempel efter att ha talat med flera copyright- organsiationer under dagen.

Morgonen inleddes med SVT, där vi talade under ca 30 min om allt mellan bodyscanners över SWIFT till den nya kommissionen och samarbetet mellan den och parlamentet.
Dagarna här är fulla av allehanda möten och mödor, natten alldeles för kort!

fredag 5 februari 2010

Bakläxa Aftonbladet!

I en raljerande ledare sågar Aftonbladet mitt förslag i onsdagens DN debatt. Artikeln ger uttryck för ett, i mitt tycke, gott och befogat förslag om utfrågningar i riksdagen av tillträdande ministrar.

Nog är det en smula bisarrt att Aftonbladets ledarskribent hänvisar till mitt arbete i Bryssel och i - LUXEMBURG! Låt vara att en del av EU:s institutioner finns där, tex revisionsrätten, men att inte känna till att folkvalda ledamöter arbetar i Bryssel och Strasbourg är ett lågvattenmärke. Behöver det sägas tydligare: slösa inte tid och pengar på denna struntblaska som uppenbarligen inte ens har en någorlunda påläst ledarredaktion.

Dagens två sanningar

1. Ställ inga frågor, så slipper jag ljuga!
2. Det blir bättre beslut med lite champagne då och då!

torsdag 4 februari 2010

Swift

LIBE =utskottet för mänskliga fri- och rättigheter, har nyss röstat. Vi satte ner foten ordentligt och beslutade med siffrorna 23-29 att inte anta den temporära överenskommelsen om överföring av finansiella uppgifter mellan EU och USA, som det belgiska företaget Swift tillhandahåller.

Kommissionen har alltså fått bakläxa. Det spanska ordförandeskapet har accepterat förslaget, vilket inte förvånat någon. De har ínte pressat på tillräckligt, utan tolerarerat att parlamentet bara fått sex dagar på sig att klara av denna knepiga fråga. Har vi nu, efter Lissabonfördragets antagande, medbeslutande, då måste kommissionen leverera. Detta var undermåligt och vårt agerande idag visar med all önskvärd tydlighet att framtida beslutsprocesser måste rattas bättre. It takes two to tango! Nu blir det bakläxa. Sista ordet är inte sagt.

onsdag 3 februari 2010

Utfrågning av svenska regeringen

Under de gångna veckorna har vi i Europaparlamentet genomfört utfrågningar av kommissionärskandidaterna, som medlemsländerna har utsett. Det har varit långa och ofta tuffa utfrågningar. Utfrågningar kräver inte bara noggranna förberedelser från kandidaterna utan även bland parlamentarikerna. Det har varit både en lärorik som viktig process. För de kommissionärer som vågat vara tydliga och visionära innebar utfrågningarna en utmärkt möjlighet att presentera sin inriktning och sina konkreta förslag inför den kommande mandatperioden. Även de som var lite försiktigare med detaljerade beskrivningar får på detta sätt ett utmärkt tillfälle att tillsammans med ledamöterna i parlamentet resonera kring såväl praktiska som ideologiska frågor som är aktuella på kommissionärens ansvarsområde.

Vi borde även i Sverige fråga ut våra regerinsmedlemmar. Allmänheten förtjänar en diskussion om den politik som kommer att påverka deras livssituation, inte insinuationer och pseudodiskussioner om de tillträdande ministrarnas vandel eller liknande. Jag är övertygad om att detta skulle vitalisera demokratin.

Jag menar därför att det efter nästa riksdagsval, med grund i en överenskommelse mellan riksdagspartierna, bör anordnas ordentliga utfrågningar i riksdagen av samtliga ministrar i den tillträdande regeringen. Om detta skriver jag idag i DN.

Vad tycker du?

tisdag 2 februari 2010

Rätt kvinna på rätt plats

I dag har Birgitta Ohlsson utsetts till ny EU-minister! Birgitta är en av de starkaste kvinnor jag känner. Hon är kompetent, kunnig och vågar stå upp för sina åsikter, även om det kan vara obekvämt. Birgitta har hela tiden varit min favorit och jag har gjort allt jag kunnat för att hon ska komma fram. Regeringen behöver henne och jag är helt övertygad om att hon kommer att bli en stor tillång inför valet.