torsdag 28 april 2011

Bulgarien och Rumänien inte välkomna!

I den utvidningsprocess som sker av Schengenområdet, det område där medborgarna ska kunna röra sig fritt inom utan att behöva visa pass, hindras Bulgarien och Rumänien att ansluta trots att de uppfyllt alla krav. Det är rådet som står för detta motstånd. Cecilia kommenterar detta så här i NewEurope:

"..that it simply is not fair to ask more of Bulgaria and Romania, since it is proven that the countries fully comply with the criteria for Schengen entry."

Läs vidare i artikeln i NewEurope för att förstår varför rådet bjuder detta motstånd.

Boråstidning, DN, Svd, Expressen, Aftonbladet, Gp, Kvällsposten, Helsingborgs Dagblad.

tisdag 26 april 2011

Svensken den motvillige européen

I nätupplagan av tidningen Dagen blir Cecilia intervjuad om bland annat svenskarnas svala intresse av EU. Tidningars och medias roll, Cecilias generations inställning till EU och mycket annat tas upp som förklaringar.

Läs här!

Dn, Dn2, Dn3, Svd, Svd2, Svd3, Aftonbladet, Aftonbladet2, Expressen, Expressen2, Gp, Gp2.

onsdag 20 april 2011

Sannfinländare och asylbråk

Osaklig argumentation och rasism

Jag blir till lika delar ledsen och arg när jag läser kommentarerna till mitt förra inlägg. Det man kommentarar med oförblommerat rasistiska förtecken är den artikel som jag i måndags skrev på DN debatt tillsammans med min partiledare Guy Verhovstadt. Artikeln handlar om vikten av att vi bygger upp ett gemensamt europeiskt asylsystem, betydelsen av solidaritet mellan medlemsstaterna och vikten att tala sakligt om den migration som efter de dramatiska händelserna i Libyen nu är ett faktum. Läs artikeln själv så kommer du att förstå vad vi vill uppnå.

Det är däremot rätt kusligt att de som kommenterar artikeln inte fattar nödvändigheten av att agera tillsammans i EU. Bara så undviker man de bilaterala ganska avskyvärda avtal som tex Italien och Libyen haft och som gick ut på att visa bort de fullsastade flyktingbåtarna från Italiens kust.

Jag har sagt det förr och gör det gärna igen: jag kommer alltid och på alla sätt att bidra till ett gemensamt europeiskt asylsystem. Varför? Svaret är enkelt: jag tror på det. Jag är trött på medlemsländernas egoistiska hållning och bristande solidaritet med varandra.

Jag kommer aldrig att ägna mig åt något som helst politiskt arbete utan att ha medmänniskans bästa för ögonen och göra vad jag kan för att slå vakt om grundläggande mänskliga fri- och rättigheter. Det gäller bortom gränser och av alla slag: nationella gränser, etnisk tillhörighet, religion eller kultur. Om inte jag varje arbetsdag inser att jag gör detta jobb för mina medmänniskor, då vore jag inte en bra politiker. Medmännniskan för mig är min granne, flyktingen från Irak, demokratikämpen i Libyen- kort sagt min syster, bror och vän nära eller långt borta. alla hör vi ihop just därför att vi är människor. Och jorden är allas hem, en global by.Jag tror att politikens uppgift är att i mörka tider förmedla hopp till människor. Jag tar det på allvar. Den dag man inte som politiker fattar att man har sitt uppdrag för andra människors skull, aldrig för sin egen, då ska man byta jobb. Utlånad i demokratins tjänst, på kortare eller på längre tid.

Men nog är det märkligt att den artikel som Guy och jag skrev lockar till sig de mest egendomliga uttalanden och inte så lite rasism. Jag undanber mig vidare rasistiska utsagor här på min blogg.

Douglas McArthur sa: "Nobody grows old by merely living a number of years. People grow old by deserting their ideals".
Jag önskar att just Du följer din dröm och låter den föverkligas. Ge aldrig upp!

Svd, Aftonbladet, Expressen, DN, DN2.

måndag 18 april 2011

Fruktan får inte styra EU i synen på flyktingar

Idag skriver Cecilia tillsammans med sin gruppledare Guy Verhofstadt på Dn Debatt om EUs gemensamma asylsystem. Nedan följer ett urklipp:

Många röster inom EU uttrycker nu sin oro kring migrationsfrågorna. Dessa utsagor uttalas av demokratiskt valda ledamöter i EU-parlamentet, de återfinns i rådet och i medlemsstaternas nationella parlament och gemensamt för dem alla är att de förutspår en massinvandring till Europa som en följd av den senaste tidens omvälvande händelser i Nordafrika.

Men med solidaritet följer ansvar. Alla medlemsstater måste implementera de direktiv som finns korrekt och uppfylla de krav som ställs. Medlemsstater ska ha kapacitet att klara en migrationsvåg utan att systemen kollapsar. Sverige tog på 90-talet under kriget på Balkan emot 80.000 asylansökningar på ett år som vi på ett utmärkt sätt klarade av att hantera. I dag har Grekland bortåt 50.000 ansökningar som byggts upp under flera år och som fortfarande inte fått en lösning.

Sanningen är att vi ännu inte sett alla effekter av vad som kan komma att ske i Nordafrika och i Mellanöstern. Utvecklingen har gått fort och förblir svårprognosticerad. Om det som sker där leder till att ännu fler människor flyr till Europa så måste vi alla vara förberedda och mottagandet kommer att vara effektivare om vi hjälps åt.

Dn, Dn2, Svd, Svd2, Expressen, Gp, Gp2.

onsdag 13 april 2011

Rut, Europaskolor och CypernI detta videoinlägg pratar Cecilia om vad Europaskolor är för någonting och varför Europaparlamentet måste härma Sveriges riksdag och skaffa sig en egen Rut. Dessutom får vi veta varför Cecilia träffade den cypriotiska ärkebiskopen i helgen.

Ärkebiskop Chrysostomos ger Cecilia orden

Efter en helt fantastisk helg på Cypern, där jag förärats det främsta hederstecknet i guld, är jag på väg till Bryssel och massor av jobb. Enormt stolt och glad! Tänk att livet kan vara så roligt, lärorikt och omväxlande! Och ja, det var mäktigt, högtidligt och vackert. Och jag höll svarstalet på grekiska!

Detta skrev Cecilia i söndagskväll när hon fått cypriotiska kyrkans Aposteln Paulus orden. Ärkebiskopen beslutade att ge Cecilia denna hedersutmärkelse för hennes arbete för mänskliga rättigheter, kristna värderingar och kamp för Cyperns folk i Europaparlamentet.

Här följer några bilder från ceremonin.Städa upp på hemmaplan först!

I dagens upplaga Svd brännpunkt skriver Cecilia ett svar till Christina Doctare och hennes medförfattare. Deras artikel rör avskaffandet av hädelselagar och det gör Cecilias också fast ur ett annat perspektiv.

Starka reaktioner har kommit på Svds hemsida och förhoppningsvis kan personer skriva in sina kommentarer här på bloggen också och ventilera sina åsikter.

Cecilia artikel: Städa upp på hemmaplan först

Christina Doctares artikel: Hädelselagar måste avskaffas nu

måndag 11 april 2011

Föreslagna lagen kränker ungrarna

Läs Cecilias gästkrönika i Nerikes Allehanda här. Först ett litet smakprov:

Det ungerska ordförandeskapet inledde sin mandatperiod på ett dystert sätt. Man introducerade en medialag som satte yttrande- och pressfriheten på undantag. Efter påtryckningar av Europaparlamentet och kommissionen gjorde man vissa förändringar till det bättre men när arbetet inte fullföljdes beslöt parlamentet att ta fram en resolution som kritiserade förslaget och krävde ytterligare förändringar.

Detta torde ha avstyrt fler politiska dårskaper av Ungern men snart ska landet rösta om en ny grundlag och i den föreslagna texten finner man återigen stolligheter. De kallar den för en modern grundlag från det tjugoförsta århundradet, så modern att delar av den skrivits på en ipad, vilket författarna gärna framhåller.

Men vid en närmare granskning av texten så är den allt annat än modern. Den har en stark nationalistisk ton. Texten inleds med orden "Oh Lord, blessed be the Hungarians", vilket må vara en vacker fras ur den ungerska nationalsången, men knappast lämplig som inledande stycke i ett lands grundlag.


Uppdatering: Annika Ström-Melin ledare

onsdag 6 april 2011

Procedurdirektivet röstades igenom!

I dagens omröstning röstade Europaparlamentet om procedurdirektivet som är en av 6 rapporter som kommer att ligga till grund för EUs gemensamma asylsystem. Direktivet handlar om hur en asylansökan ska behandlas från att den lämnas in till att myndigheten tar beslut.

Det blev en dramatisk omröstning som efter en nagelbitande elektronisk votering visade att förslaget gått igenom med siffrorna 314 mot 306.

Är väldigt glad åt mina svenska kollegor Alf Svensson, Anna Ibrisagic, Anna-Maria Corazza, Christoffer Fjellner och Gunnar Hökmark som hade modet och styrkan att gå emot sin partigrupp EPP och rösta för en rapport som ligger till grund för en gemensam europeisk flyktingpolitik. Flott!


Cecilia kommenterade efteråt:

- Behovet av ett gemensamt europeiskt asylsystem har aldrig varit tydligare och därför beklagar jag att de konservativa inte står bakom förslaget och dessutom bedrivit intensiv lobbying för att sabotera det vi försöker bygga upp. Jag drar en lättnades suck över att rapporten gick igenom, allt annat hade varit en katastrof för det fortsatta arbetet med det gemensamma asylsystemet.

tisdag 5 april 2011

Migrationsflöden och ErasmusFörra veckan var Cecilia Borås Högskola och pratade om Erasmusprogrammet, utlandsstudier och att svenska studenter i mindre utsträckning åker utomlands för att studera - hon fortsätter idag på samma ämne. Hon pratar också om migrationsflöden från Nordafrika och de lagförslag som berör detta i Strasbourg denna vecka.

Migrantflöden debatteras i EP-plenum

Cecilia ansvarar för en sjättedel av EUs framtida gemensamma asylsystem. Den delen handlar om i vilket land en asylansökan ska avgöras.

I detta videoklipp talar Cecilia om migrantflöden efter revolutionerna i Nordafrika och vilken praktisk konsekvens orden solidaritet och ansvar bör ha i detta skeende.I tidigare inlägg kan ni se Cecilias åsikter om det lagförslag hon är ansvarig för:

Asylflöden i NewEurope, EUs gränspolis befogenheter, FRONTEX i slutförhandlingar.

Uppdatering: Tragedi i utanför Sicilien, Flyktingvåg eller inte? , Panik förvärrade båttragedin, Båtflyktingar dör medan Europa grälar, Lökke dras in i asylutredning.

Internationell miljödomstol behövs för klimatets skull!

Vår värld står inför stora miljö- och klimatmässiga utmaningar. Självklart ska vi ha en hög ambitionsnivå men EU kommer inte att kunna lösa hoten mot miljön på egen hand. Världssamfundet måste möta utmaningarna med en enad front. I dagsläget har dock misstro mellan länderna grusat förhoppningarna. Därför bör det internationella samfundet upprätta en internationell miljödomstol som ser till att avtalen följs och att avtalsbrott utreds. I dagsläget finns det nämligen ingen instans som exklusivt hanterar miljöärenden.

Om detta skriver jag idag i Enköpingsposten.

Gp, DN, Expressen, Aftonbladet.

Tidigare inlägg: EUs miljöambitioner måste höjas.