onsdag 30 mars 2011

Sverige i krig- från ovan

Igår var jag stolt över statsministern när han framträdde i Aktuellt och berättade om att vi som nation nu aktivt tillsammans med övriga länder går in och tar ansvar för att bekämpa Khadaffistyrkorna i Libyen och skydda civila från diktatorns vettlösa massakrer.

När Nato ställde frågan, gav statsministern besked och svarade ja på frågan att ställa stridsflygplanet Gripen och resurser för signalspan till förfogande.

Skönt att alla riksdagspartier ställde upp och visade solidaritet med den utsatta civilbefolkningen i Libyen. Framtiden kommer att ställa SD i skamvrån, eftersom de är det enda partiet som röstade emot.

Lite dubbelbottnat är det, tycker jag, att Jas-planen får bara spana, inte delta i markstrider. Det är ju på marken människor befinner sig!

Detta är den typiska svenska hållningen, som K-G Bergström så klokt skriver om i dagens krönika i Expressen. När Natoinsatser diskuteras har budskapet till andra länder varit: Skicka gärna era unga kvinnor och män rätt in i eldstriden! Vi står vid sidan om, bevarar vår neutralitet och tittar på!

När medlemskap i den monetära unionen diskuteras heter det: börja ni, satsa allt! Går det bra kommer vi med sedan, eventuellt, kanske - men bara om det går bra, så vi tjänar på det, annars får det vara!

Detta är den svenska hållningen i ett nötskal: fripassagerarens privilegium och snikenheten upphöjd till ideologi. Ibland har jag skämts, men igår var jag i alla fall lite stolt att vi är med, om än vid sidan av och naturligtvis ur ett
ovanifrån-perpektiv!

Ungerns föreslagna konstitution bakåtsträvandeUngern har lagt fram förslag på ny konstitution som antagligen kommer röstas om i april. Med tanke på den kritik Ungern fick för sin medialag som bryter mot flera grundläggande rättigheter så kunde man tänka sig att framtida beslut skulle undvika ytterligare bakåtsträvande. Men icke! Konstitutionen är genomsyrat nationalistisk, det finns inskrivet att ett äktenskap ingås av man och kvinna - något som skulle omöjligöra samkönade äktenskap, olika sexuella läggningar erkänns inte. De har till och med föreslagit, I KONSTITUTIONEN, att mammor ska få rösta för sina ännu omyndiga barn. Något som alltså frångår demokratins grundpelare: en människa - en röst.

Se Cecilia prata om detta i videon.

Olle Schmidt om gayparader i Budapest. Globala liberaler. Cecilias tidigare inlägg om Ungerns medialag, brevet från kommissionen och Ungerns svar. Annika Ström-Melin om Ungern.

måndag 28 mars 2011

Alldeles försent...

....men bättre sent än aldrig!
Igår kväll, sent när jag satt på kontoret för att försöka följa svenska media, kände jag en sällan upplevd sympati gentemot tidningen DN. Den ledare som skrivits av en insiktsfull och välartikulerad person (jag kan gissa vem!), har inte formulerates en sekund för tidigt! Massakern på kristna har nästan inte uppfattats av vare sig politiker eller medier, fast att den pågått under en följd av år. Kanske är det för att man av hävd trott att den kristna världens tolkningsföreträde är så starkt? Kanske för att den europeiska enhetskulturen uppfattats som så starkt att man inte kunnat tänka tanken att det ser annorlunda ut på andra håll i världen?

För flera år sedan, närmare bestämt 2004, hävdade jag för första gången att svensken i gemen- och svenska regeringen i synnerhet- led av en allvarlig religiös inkompetens. Denna tycks bestå oaktat vilken regering som har makten. Annars skulle man inte ens överväga att skicka tillbaka kristna till Irak, där de systematiskt är utsatta för förföljelser och tvingas leva under dödshot. Våldet mot kristna blir allt grövre i hela Mellanöstern- och svenska politiker tiger!

Jag har skrivit om det här på bloggen tidigare. Bombattack mot en kyrka med ett sextiotal döda, varav två präster, i Bagdad förra hösten i oktober. Och sedan dess pågår de kristnas exodus ut ur Irak, som snart kommer att vara etniskt/religiöst rensat på kristna. Islamisterna har öppet sagt att målet är att tömma Mellanöstern npå kristna, och att rensningen av Irak bara är början.

Ingen har väl glömt bomben som dödade tjugo personer ur den gudstjänstfirande församlingen i Alexandria under julnattsmässan.

Och så något som inte DN tar upp, men som skedde samtidigt, på julnatten: den kristna församlingen i de av Turkiet ockuperade områdena på norra Cypern stördes när de i lugn och ro försökte fira julnattens mysterium. Plötsligt blev de avbrutna av turkisk polis, som till och med arresterade präster! Anklagelsepunkterna? Förargelseväckande beteende!
Man hade gjort som förr, alltså planerat mässan, men utan att informera turkiska myndigheter om att det skulle bli jul och att man följaktligen tänkte fira som man gjort just i dessa kyrkor under århundraden.

Efteråt har de turkiska myndigheterna sagt att var och en får be till Gud individuellt, men "för att göra det kollektivt måste man inhämta myndigheternas tilstånd". Nu ligger det i sakens natur att en mässa till sin natur alltid firas kollektivt.....

Och detta sker i EU:s mitt! En av grundbultarna för EU är just relilgiös tolerans och friheten att tänka, tro och uttrycka sig fritt. Det är naturligtvis en absurditet att kristna på norra Cypern inte får fira jul utan att be turkiska myndigheter om lov!

För en tid sedan tog vi i parlamentet upp förföljelsen av de kristna med en resolution. Jag är glad att punkten om Cypern kom med efter en omfattande diskussion.

Tankesmedjan Pew Research Center har visat att kristna trakasseras i två tredjeddelar av jordens länder, vilket är fler än några andra religioners utövare!
Aid to the Church in Need har i " Persecuted and forgotten" visat att 75% av all religiös förföljelse är förföljelse av kristna.

Jag hävdar att religionsinkompetensen består och breder ut sig, också i EU. Vi måste snart fatta att tiden för våra koloniala övergrepp är över och att muslimen inte är svag och den kristne stark. Det finns länder där att vara kristen kan utgöra skillnaden mellan död och liv.

För överigt åker jag till Cypern den 7/4 för att titta närmare på hur de kristna på norra Cypern lever sina dagliga liv. Med mera...

Cecilias tidigare blogginlägg om samma ämne: Politiker måste ta ansvar, Det viner snålt, Utvisningar av irakier stoppas.

DN, Syriens regering avgår , Mycket står på spel om Syrien faller, Kristna och muslimer flyr våldet i Elfenbenskusten, Libyens sak blir vår, Krigskriget, Aftonbladet, Fegt beslut, Obama utesluter inte rebellbeväpning.

Gärna EU-skatt!

Idag skrev Cecilia, Marit Paulsen och Olle Schmidt i Sydsvenskan om EUs möjlighet att ta in egna medel. Här följer ett utdrag.

Häromdagen höll statsminister Fredrik Reinfeldt (M) ett tal på Europahuset där han drog slutsatsen att EU:s budget borde ligga ”väl under 1 procent av EU:s samlade bruttonationalinkomst”. Det skulle innebära en nedskärning motsvarande minst ett par hundra miljarder svenska kronor.

Genom att inta denna ytterkantsposition försvåras, enligt vår mening, Sveriges möjligheter att påverka innehållet i politiken. Särskilt mot bakgrund av diskussionerna kring en dansk folkomröstning om euron var det även anmärkningsvärt att statsministern inte med ett ord berörde den gemensamma valutan. Nytänkandet får dock inte begränsas till hur stor budgeten skall vara och hur pengarna skall användas, utan måste också gälla frågan om varifrån pengarna skall komma. Vi menar att tiden är mogen för en diskussion om EU:s inkomster och former för framtida finansiering.

EU:s finansiering är idag mycket oklar. Budgeten utgörs av medlemsländernas inbetalningar, som utgår från en avgift baserad på landets bruttonationalinkomst samt av intäkter från tullar och 0,3 procent av den moms som tas in av medlemsstaten. Olika medlemsländer har sedan olika rabatter, och ibland rabatt på rabatten.

Uppdatering: Mathias Sundin (fp) skriver replik om vår debattartikel på Newsmill. Här är vårt svar på hans replik. Se även Mathias efterföljande kommentar på hans blogg. Olle Schmidts blogg om vår debattartikel.

tisdag 22 mars 2011

Digitala produkter och ny halsduk
Cecilia beskriver den gångna veckans arbete i det rättsliga utskottet. Det har framförallt handlat om Innovation Union och inom det: EU-patentet och hur man ska bespara kreatörer de onödiga kostnader som idag existerar för dem. Det har dessutom handlat om digitala produkter och hur en marknad ska skapas så att illegal nedladdning helt ska ersättas av ett system där kreatörer kan få betalt för sitt arbete.Slutligen berättar C om sin resa och träff med både gamla och nya vänner i Göteborg på Folkpartikonferens och om ni vill veta var C har fått sin halsduk ifrån så måste ni kolla på klippet!

Titta på Folkpartiet Järfällas blogg för stt se alla bilder från Göteborg i helgen.

Läs om Folkpartiets uppfattning om IT-frågor och upphovsrätt.

måndag 21 mars 2011

EUs gränspolis befogenheter.

I utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter röstade ledamöterna om två rapporter som Cecilia arbetat väldigt mycket med. Den ena var asylprocedurerna som utgör en femtedel av rapporterna om EUs framtida gemensamma asylsystem och den andra rapporten var Frontex som handlar om vilket mandat man ska ge EUs gemensamma gränspolis. I båda rapporterna fick Cecilias tankar om en human flyktingpolitik ordentligt genomslag och rapporterna gick igenom i utskottet.

Läs mer om detta på Europaportalen.

Cecilia Malmström, Folkpartiet om invandring.

fredag 18 mars 2011

Libyen: No-Fly zone

Igår kväll sammanträdde som bekant FN:s säkerhetsråd och beslutade att införa flygförbudszon över Libyen för att så långt det går skydda cibvilbefolkningen från den pågående massakern.
Detta var inte en dag för tidigt! Nu får bara räddningsflyg, ambulanser och evakueringsflyg tillstånd att flyga över landet.
Jag var en av de första att skriva om det, men fick inte någon respons alls. Men nu har världssamfundet gjort det som inte gjordes vid katastrofen i Rwanda, där en miljon människor sannolikt inte hade behövt mördas om vi agerat.

Nu fattades beslutet igår. Jag tycker att det är starkt att ett litet land som Libanon, som ju verkligen vet vad krig betyder, som tog initiativet. Men skammen kastar sin breda skugga över Tyskland, som ville stoppa det hela.
I mitt arbete här i EP funderar jag allt oftare över varför Tyskland tar sig ett så oproportionerligt och oresonligt tolkningsföreträde i de mest skilda frågor. Ärligt talat är jag trött på att gång på gång se mina tyska kollegor inte agera som självständiga parlamentariker, utan som megafoner för den tyska regeringen. Det gör mig smått illamående att se en "mental berlinmur" byggas upp gång på gång här i parlamentet.

Men flygförbudszonen utropades alltså och det tror jag var ett gott beslut.
Min partiledare, Guy Verhofstadt, var en av de första att uttala sig, klokt som alltid:

"We finally have some clarity from the international community on action to protect the democratic opposition movement in Libya, currently facing annihilation in Benghazi. This UN backing comes not a moment too soon to prevent a humanitarian tragedy. Member States must act swiftly on this resolution to enforce the no-fly zone and to take all necessary measures to protect civilians in Libya."

Naturligtvis har EU ett särskilt ansvar att förhindra fortsatta massakrer mot civila och mot diktatorns opposition, eftersom Libyen är vårt södra grannland. Vi ska stötta demokratikämparna och framväxten av ett demokratiskt samhälle, uppbyggnaden av rättssäkerhet och respekten för de mänskliga rättigheterna.
Om vi överger Libyen kommer skammens skugga att vila över EU. Det får bara inte ske.
Detta är EU:s chans att visa atrt vår utrikes- och säkerhetspolitik kan göra skillnad och göra EU till en god kraft i världen.

Bloggar om samma ämne: Mats Engström, Carl Bildt.

Nyheter om samma ämne: Svd, Svd2, Expressen, Gp, Gp2, Aftonbladet.

onsdag 16 mars 2011

EUs miljöambitioner måste höjas!I detta inlägg pratar Cecilia om EUs ambitiösa 20-20-20 mål som unionen kommer att klara av om vi fortsätter i samma takt. Det är mycket glädjande att EUs arbete bär frukt och det är nu viktigt att höja ambitionsnivån, säger Cecilia. Hon pratar också om Ekots granskningar av polisens avvisningar av romer i Sverige förra sommaren.

Svd, Svd2, Folkpartiets miljöpolitik.

Louis Vuitton och sanningen

Igår var jag på besök hos ledningen för det franska varumärket Louis Vuitton i Ansières utanför Paris. Det blev ett väldigt intressant besök un der några timmar. Inledningsvis fick jag se fabrikstillverkningen, möta anställda och avsluta det hela med en arbetslunch i grundarens, Louis Vuitton, matsal i det vackra huset.

Varumärket Louis Vuitton har ju den senaste tiden varit i fokus för mediernas intresse av flera skäl. För det första för sina nya förvärv av flera lyxmärken, som inkorporeringen av juvelerarikonen Bulgari i koncernen härom dagen. Nu uppgår LVMH- koncernen till ca 70 varumärken.

Men det som framför allt väckt berättigat intresse och indignation är ju den unga holländska konstnären Nadia Plesner, bosatt i Danmark. Storm i ett vattenglas kan man ju tycka. Och detta var självklart den stora och viktiga frågan som jag debatterade ivrigt vid lunchen. Viktigast för mig är frågan om den konstnärliga friheten och den får absolut inte sättas på undantag.
LVMH upprepade att man invänt mot Plesnerts rätt att kommersiellt dra fördel av varumärket genom att på en t-shirt avbilda en av Vuittonväskorna och ta betlat för det. Detta har konstnären nu lagt på hyllan efter tillsägelser, men nu har hon gjort ett stort konstverk som heter Darfurica och som återger flera motiv där väskan är ett av många. Verket ställs ut i Danmark just nu.

Jag menar att detta är fulllt legitimt. Att utföra ett konstverk som vill visa på kontrasterna mellan rika och fattiga, mellan armod och lyx, kan man nästan inte göra tydligare än genom att visa motivet av den magra pojken och den stora lyxiga väskan.
Detta är fullständigt självklart. Hon har inte avbildat detta verk för kommersiella syften, utan för konstnärliga. Hon har använt sig en av de grundläggande rättigheterna: rätten att uttrycka sig fritt. Denna rätt är i EU grundläggande och utgör själva grunden för vår union och allt vårt samarbete. Detta framhåll jag så klart välkdigt tydligt, vilket verkade göra intryck på LV ledningen. Detta gläder mig.

Besöket blev alltså både till nytta och nöje, för det var verkligen roligt att se den kulturhistoria som företaget så stolt och spännande återger. Sedan 1854 har man med nästan ofattbar stor hantverksmässig skicklighet tillverkat reseeffekter och alla sorters bagage och väskor och gör så än idag. Och visst är det spännade att veta att de varumärken som LVMH inrymmer omsätter mer pengar årligen än hela Europas bilindustri- sammantaget! Design, handens skicklighet och kvalitet är en del av Europas stolta historia.

Och konflikten som slogs upp så stort härom dagen är nu bilagd och avslutad. LVMH jobbar vidare med det som de gör så bra- och Nadia Plesner använder sin självklara rätt att konstnärligt gestalta sin verklighet och de kontrasternas spel hon vill, i yttrandefrihetens namn. Allt är som det ska vara, med andra ord.

Uppdatering: Nadia Plesner skuld utraderas och får advokatkostnader av LV.

måndag 14 mars 2011

Nu krävs Marshallplan för Nordafrika

Cecilias artikel om en marshallplan för Nordafrika publiceras i dag i Allehanda.

Hon skriver bland annat "Ekonomiskt måste det handla om stöd som mäts i miljarder euro. Det behövs stöd till demokratiska institutioner, till rättsväsende och det civila samhället. Detta stöd ska vara inriktat på att bygga upp infrastruktur som kan skapa förutsättningar för handel, produktion och tillväxt."


Nyheter i samma ämne.DN, DN2 , DN3, Svd,

Bloggar i samma ämne. Hillmansson, Linnea Darell, Pophöger, Globala Liberaler.

EU-seminarium i Göteborg lördag 19 mars - välkomna!

Folkpartiets Europaparlamentariker: Marit Paulsen, Olle Schmidt och jag själv, anordnar i samarbete med den liberala gruppen ALDE ett seminarium om framtidens EU - Europa 2020. Ta chansen att höra om och diskutera det allra senaste kring vårt arbete i Europaparlamentet.

Till exempel: frågor om Europas ekonomi och euron, den gemensamma asylpolitiken eller framtidens jordbrukspolitik. Anders Jonsson, mångårig politisk reporter och kommentator, är moderator.

Seminariet hålls på Svenska mässan, Göteborg, kl 9:30-11:00 lördagen den 19 mars. Det är gratis och öppet för alla, ingen anmälan behövs.

Mer information om EU-seminariet finns på Folkpartiets hemsida.

Länkar till Folkpartibloggar: Mark Klamberg, Per Altenberg, Seved Monke, Sebastian Hallén, Mathias Sundin, Rasmus Liberal, Karin Långström Vinge , Madeleine Sjöstedt, Annika Beijbom, Fredrik Malm.

Gp, Gp2, Gp3.

Uppdatering:Gp, Gp2, Gp3, Göteborgsfria.

onsdag 9 mars 2011

Världens största resursslöseri

Cecilia blev intervjuad i Dagen om internationella kvinnodagen och sa bland annat - Vi har inte råd i Europa att ha världens mest välutbildade hemmafruar, vilket vi har i dag.


Bloggar om kvinnodagen: Martin Moberg, Kent Persson, Röda Berget.

Tidningar: DN-ledare, Aftonbladet-ledare, Gp, Svd, Gp, DN, Svd, Expressen.

tisdag 8 mars 2011

FRONTEX i slutförhandlingar!
Se Cecilias videoinlägg och de spännande slutförhandlingarna om FRONTEX, EUs byrå för yttre gränskontroll. Den här rapporten handlar bland annat om Frontex arbetsuppgifter, vilken utbildning gränspolisen ska få och hur personalen ska hantera ett asylsärende. Efter att rapporten röstats om nästa vecka går rapporten till förhandlingar med kommissionen och rådet innan den kommer tillbaka till parlamentet. Cecilias förhoppningar är att rapporten ska vara färdigförhandlad och röstad om innan sommaruppehållet.

DN-ledare, DN-ledare2.

Bloggar: Cecilia Malmström, Cecilia M om Frontex.

Lärlingsutbildningarna måste uppvärderas!

-Det hade jag aldrig trott att jag skulle kunna göra, sa Cecilia efter att hon nedmonterat bakstycket på en Volvo när hon och biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni besökte en lärlingsplats i Uppsala.

Läs mer om lärlingsplatsernas betydelse i samhället. Lyssna och se på elevers, lärlingssamordnare, företagares och Cecilias åsikter om detta.

DN, Svd, Gp, Expressen.

torsdag 3 mars 2011

Flygförbudszon över Libyen

Med risk för att kallas krigshetsare så säger jag det i alla fall:
Detta ohyggliga som drabbar civilbefolkningen i Libyen måste ta slut!
Jag börjar landa i slutsatsen att EU nu borde införa flygförbudszon över Libyen för att en gång för alla sätta stopp för den pågående massakern. För några dagar sedan sa Obama att USA är berett att "göra allt" för att se ett slut på lidandet, nu verkar man ha backat. Däremot har företrädare för Storbritanninen utttryckt en liknande syn. Slår man ut det Libyska flygförsvaret snabbt så riskerar man inte att europeiska plan bombas. Ibland måste man våga ta till stridsmedel, annars kan vi snart tvingas uppleva samma vanmakt som när en miljon människor dödades i Rwanda utan att Europa agerade.

DN, DN2, SvD, SvD2.

Uppdatering: EU-seminarium i Göteborg lördag den 19 mars. Välkomna!

Europas behov av förändrad retorik

Folken i Tunisien, Egypten och Libyen har rest sig av egen kraft. Inte av något som kommit utifrån, utom möjligen med hjälp av det stöd som internet och sociala medier tillfört. Arabvärlden har ju under lång, lång tid varit den mest ofria delen av världen, enligt bla Freedom House. Nu måste de få genomgå en inre process av demokratisering.

Cyniskt var det när jag härom dagen i Paris följde hur den franske utrikesministern Michèle Alliot- Marie tvingades att avgå som en nödvändig följd sitt sliskiga förhållande till Ben Ali i Tunisien. Sarkozy gav henne först sitt stöd, till och med efter hennes erbjudande om franskt stöd för att slå ner upprorsmakarna, men när nyheten om hennes julsemster under diktatorns beskydd läckte ut, då fick till och med han nog. Gott så.

Men nog måste Europas politiska ledare göra en omfattande omstart och tänka till kring den retorik man använder. "Stabilitet" till exempel, eller "moderata arabländer". Hur ofta har vi inte hört utrikesministrar säga så om Egypten, Tunisien och Libyen? Nu måste alla inse att dessa länders ledare var totalitära diktatorer och att denna era nu är över. Nu börjar en process av förändring för att tillgodose människors berättigade krav på demokrati, sociala och ekonomiska reformer och respekt för grundläggande rättigheter. I detta måste EU vara en stöttepelare, för människornas skull

Gunnar Hökmark, Carl Bildt, Adam Cwejman.

Mer debatt om barnporr, tillväxt och krisbekämpning

Debatt häromsistens i SVT Forum. Gunnar Hökmark (m) och Olle Ludvigsson (s) var också med.

Europaportalen, Expressen, Expressen2, DN.

tisdag 1 mars 2011