söndag 16 november 2008

En vinnande motion

Det är egentligen underligt att man gläds över att en enskild motion förmodligen kommer att tillstyrkas. Men varje höst när riksdagen öppnar och den allmänna motionstiden startar så skriver jag ett antal motioner som jag vet kommer att avslås. Desto roligare att en av mina ca 20 enskilda motioner nu med stor sannolikhet kommer att tillstyrkas. Den handlar om att vi nästa år, när vi innehar ordförandeskapet i EU, bör hänga EU-flaggan sida vid sida med vår blågula fana inne i riksdagens plenisal. Så är det sedan länge i de flesta av EU:s medlemsländer, men hitintills har riksdagsstyrelsen avslagit min och flera kollegors motioner som påtalat under flera års tid. Detta är förvisso ingen stor politisk fråga, men en symbolfråga med djupare innebörd: vill vi lyfta fram det faktum att vi är del av den Europeiska unionen så bör vi ju manifestera detta och använda den starka symbolik som en fana utgör. SvD skrev härom dagen och lyfte då fram min text. Trägen vinner, åtminstone ibland!

Inga kommentarer: