måndag 17 november 2008

dagens dikt 17 november

Efter helgens starka upplevelse kring Fängslade författades dag på Reginateatern i Uppsala, där jag medverkade som talare, har en av Paul Eluards stora dikter bott inom mig. Jag delar här med mig av en del av dikten.
1940-41, under pågående tysk ockupation, skrev den franske poeten Paul Eluard åtta dikter som fick namnet Figure humaine (människans ansikte) med avsikten att ”till skada för ockupationsmakten återfinna yttrandefriheten”. Dikterna kom att cirkulera i hemlighet i Paris under kriget och smugglades ut ur frankrike, för att framföras i England 1945. I Frankrike framfördes det först 1947.

På mina skolböcker
På min skolbänk och träden
På sanden på snön
Skriver jag ditt namn

På alla lästa sidor
På alla blanka sidor
Sten blod papper eller aska
Skriver jag ditt namn

På de uppväckta stigarna
På de utlagda vägarna
På torgen som svämmar över
Skriver jag ditt namn

På överraskningarnas ruta
På de uppmärksamma läpparna
Högt ovanför tystnaden
Skriver jag ditt namn

På den återvunna hälsan
På den försvunna faran
På hoppet utan minne
Skriver jag ditt namn

Och genom makten hos ett ord
Börjar jag om mitt liv
Jag föddes för att lära känna dig
För att nämna dig vid namn

FRIHET.

Inga kommentarer: