söndag 19 april 2009

Nyhetsmorgon TV4

Morgonen började tidigt med resa till TV4 studion och min medverkan hos Tilde de Paula.

EU-frågor sysselsätter mina tankar nästan hela tiden. För mig, och säkert för de allra flesta, känns det djupt cyniskt att varje ko inom EU subventioneras med
2 euro, medan varje student inom unionen bara kostar 70 cent.

Det rimmar illa med kommissionens strategi att 2010 vara den mest kunskapsintensiva regionen i världen. Bildning och kunskap är honnörsord och EU borde vara bildningens hemvist. Naturligtvis borde detta komma till uttryck i EU:s budget.
Bryt den protektionistiska jordbrukspolitiken och låt kunskap, forskning och bildning blomstra!

Inga kommentarer: