söndag 26 april 2009

Folkmordet 1915

Tänk att släktingar och efterlevande till de uppemot 2 miljoner människor som så brutalt dödades av turkarna under det första världskriget aldrig fått ett officiellt erkännande av vare sig Turkiet eller mängder av andra länder, däribland Sverige. Det är oerhört att sanningen inte ska erkännas, för samstämmigheten bland historiska forskare är entydig. Det var ett folkmord. Och nog är det snurrigt att regeringen å ena sidan ger Forum för levande historia ett uppdrag som vid sidan av att upplysa om nazismens och kommunismens brott mot mänskilgheten även innefattar att berätta om det armeniska folkmordet, å andra sidan vägrar samma regering att erkänna detta folkmord officiellt! Efter att i åratal ha krävt av sossarna att verka för att sanningen kommer fram har jag ställt en skriftlig fråga till Carl Bildt. Ser fram mot svaret.

Inga kommentarer: