tisdag 21 oktober 2008

Ny riksdagsvecka, nya insatser
Medan jag var i Bryssel och arbetade igår (se fotot), startade min prao Tove Henriksson sin praktikvecka tillsammans med min pol sekr Camilla Hansson. Oj, vad de fick arbeta i min frånvaro! Jag upptäckte ju genom att läsa internationella tidningar att den italienske författaren Roberto Saviano lever under dödshot efter att hans bok om den syditalienska maffian, Camorran, publicerats. Det är en ohygglig tanke att denna unga människa, han är bara 28 år, tvingas leva under ständigt hot från maffian. Han kan inte köpa sig en lägenhet, för ingen vill ha honom som granne, han kan inte gå ut ensam. Det spelar ingen roll att han förtjänat pengar på sin bok, han kan inte njuta av det eller spendera sina pengar. Han är fånge i sitt eget hem och nu tvingas han fly från sitt land eftersom man inte kan skydda honom. I en intervju menar Salman Rushdie att Saviano lever farligare än vad han själv gör. Han säger att maffian är listigare och farligare än de muslimska fundamentalister som utfärdat en fatwa mot honom själv. I Sverige har vi en grundlagsskyddad yttrandefrihet. Som ett av de första parlamenten i världen lagskyddade vi friheten att skriva, publicera oss i media,yttra oss, demonstrera, organisera oss och uttrycka vår tro. I många andra länder kan människor inte ens drömma om att äga de friheter som vi ibland tycks ta för givna. Framför allt gäller detta diktaturer och totalitära stater långt borta- men nu ser vi det ske igen, och det i Italien!
Att ett EU-land inte förmår skydda en av sina medborgare som skrivit en bok är något alldeles oerhört. Det insåg jag direkt jag läste om Savianos öde. Jag ringde hem till kansliet och så gjorde Camilla och jag ett pressmeddelande och förberedde ett upprop, som jag hoppas ska undertecknas av många riksdagsledamöter. Vi som lever i en gammal demokrati och åtnjuter de stora friheterna har ett särskilt ansvar att stå upp för yttrandefriheten och protestera med kraft när den kränks. Idag har media skrivit om detta och jag har skickat ut uppropet till alla riksdagspartiers gruppledare för undertecknande. Min magkänsla är alltid stark i sådana här ärenden. Sex tidigare nobelpristagare har idag protesterat, bland dem Gorbatjov, Dario Fo och Desmond Tutu. Annars har min dag gått i bildningens tecken. Jag har både deltagit i Nordiska museets symposium Bättre Vetande kring den Hallwylska professuren och på kvällen i ett mycket intressant seminarium i Börshuset, där min vän professor Tore Frängsmyr höll en briljant föreläsning om upplysningstiden. Efteråt en fin middag som Nobelstiftelsen bjöd på för att fria Alfred, 175 år idag.

Inga kommentarer: