söndag 19 oktober 2008

bryssel idag och i morgon

Global Health and Development. Så heter konferensen jag ska delta i under kvällen och hela dagen i morgon. Jag kommer att hålla ett anförande om ca 20 minuter på temat kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter. Jag kommer in på millenniemålen, MDG:s, speciellt MDG5 som handlar om dödlighet i samband med graviditet och förlossning. framför allt kommer jag att lyfta fram att Sverige 2005 antog en internationell policy kring sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter som innehåller 13 mål, bland annat tillgång till preventivmedel, säkra aborter, HIV/Aids och betydelsen av sexualundervisning allt kopplat till det svenska biståndet. Så nu bloggar jag inte mer idag och inte heller i morgon. Då är det parlamentet i Bryssle som gäller.

Inga kommentarer: