tisdag 28 oktober 2008

Landets bästa skolbibliotek


Årets skolbiblioteket är Fässbergsgymnasiet i Mölndal. Igår delade jag ut priset till en stolt grupp lärare, rektor och bibliotekarier vid Skolforum på Älvsjömässan. Priset består av en fin tavla av Sven Nordquist och ett författarbesök till skolan. Jag höll tal, delade ut priset och åt en fin lunch tillsammans med dem. Skolforum tycks samla allt fler besökare för varje år. Roligt med lärarfortbildning, seminarier, utställningar och möten mellan människor som delar yrkesgemenskap.

Juryns motivering: Fässbergsgymnasiet har i ett studiecentrum samlat de resurser som krävs för att ge alla elever, oberoende av förutsättningar, en god möjlighet att klara gymnasiestudierna. .... eleverna har blivit vinnarna. ....även den mest ovane känner sig välkommen.
Jag skulle verkligen önska att alla skolbibliotek kunde fungera som detta. Då blir biblioteket en fristad från ytlighet och förenkling och en plats för reflektion, kunskapsinhämtning och berikande möten med litteraturen. Själv minns jag ofta min skolbibliotekarie, Inga -Britt Steinwall på Manhemsskolan i Kalix. Hon betyddde mer för mig då än hon någonsin kunde förstå i det att hon öppnade porten till litteraturens värld för mig. Hon introducerade nya författare, visade mig en väg till lyriken, hon gjorde mig nyfiken att läsa mer, att fördjupa mig och hon lärde mig att vara stolt över att vara den jag var redan då och alltjämt är: en bokälskare. Tack och lov utgjorde hon en motkraft mot de rådande jantelagarna och hegemonin i Kalix. Nu är hon död sedan flera år, men jag tror att hon log lite i himlen igår när jag höll talet till pristagarna.

Inga kommentarer: