måndag 13 oktober 2008

Norrbottning, Uppsalabo och Europé!

Idag har liberala kvinnor nominerat mig att bli en av deras två huvudkandidater inför valet till europaparlamentet. Det gladde mig mycket. Dels för att uppdraget i sig är spännande och säkert mycket utvecklande, dels därför att jag uppskattar internationellt arbete. Nu kommer säkert många att be mig om en programförklaring, en lista över frågor som jag kommer att driva. Till dem säger jag: lugna er! Jag kommer inte att ge er detta innan jag formellt tackat ja och folkpartiet utsett mig till huvudkandidat. Så är det med den saken. Men om så skulle ske, så har jag ett batteri med frågor att driva, frågor som garanterat kommer att skapa intresse för Europa och för EP-valet, som ju tråkigt nog har uppvisat ett sjunkande valdeltagande. Birgitta Ohlsson, min kära vän och kollega, tillika ordförande för Liberala kvinnor, berättar om varför man utsett mig att föra deras talan. Läs gärna pressmeddelandet.
Nu återstår för mig att tänka igenom hur livet som europaparlamentariker skulle gestalta sig rent privat nere i Bryssel för mina två söner och för mig. Funkar det att vara singelmamma och MEP? Tål onekligen att tänka på...

Inga kommentarer: