söndag 22 mars 2009

Kristna minoriteterna i Mellanöstern

Situationen för de kristna i mellanöstern är förfärlig. Nu måste mediaskuggan upphöra och människor börja bry sig om dem som drabbas. De kristna har inga starka talesmän som kan föra deras talann inför världens mediekanaler. Det som händer sker i mediaskugga. Detta är inget nytt, icke desto mindre förfärande. Redan under första världskriget utplånades en stor del av de kristna armenierna i dagens Turkiet. Det var ett folkmord, men fortfarande erkänns det inte som sådant. Jag är entydig: det var ett folkmord och måste erkännas av Turkiet. Kyrkan i Turkiet har aldrig blivit vad den en gång var sedan dess. Idag förekommer mord, våld, arresteringar och konfiskering av egendom som tillhör kyrkan eller enskilda kristna. Senast är det klostret Mor-Gabriel som drabbats på ett förfärligt sätt.

I Irak har den kristna minoriteten minskat med 35% under de senaste tio åren, på sina håll ännu er. I Mosul finns det snart inga kristna kvar, de har fördrivits efter mordhot, vandalisering och förföljelse. Attentaten mot kyrkor kan nästan inte räknas. De sker hela tiden. I Iran är situationen desperat för de kristna, som utgör 1 promille av befolkningen. Det är belagt med dödsstraff att bli kristen i Iran.

Jag undrar vad Sveriges kristna råd har gjort eller tänker göra för sina systerkyrkor som lider?
Den som tiger samtycker ju till det som sker. Dags att tala ut, kära kyrkoledare i Sverige!
Lider en lem lider ju som bekant hela kroppen. Den världsvida kyrkan är en och när en del av den far illa måste alla andra reagera.

Själv har jag flera gånger ställt frågor till utrikesministern och gjort vad jag kunnat för att sprida kunskap om den terror mot kristna som pågår i det tysta. Nu måste jag agera på nytt!

Inga kommentarer: