onsdag 11 mars 2009

Katolska kyrkan - en skam

Under helgen läste jag en förfärlig nyhet. En liten flicka på nio år i Brasilien har, efter att systematiskt ha våldtagits av sin styvfar, blivit gravid med tvilllingar. Mamman tog henne då till en gynekolog, som konstaterade att flickans lilla kropp inte skulle klara att bära barnen och utförde en abort. Genast exkommunicerades mamman, flickan och gynekologen av katolska kyrkan! Våldtäktsmannen, styvfadern, gick däremot fri! Fördömandet och uteslutningen berkäftades till råga på allt elände senare av en kardinal i Vatikanen!

Jag riktade genom ett pressmeddelande en inbjudan till samtal till katolska kyrkans högsta ledare i Sverige, biskopen Anders Arborelius. Min uppriktiga vilja att samtala kring frågor som rör människosyn och rätten till abort under dessa omständigheter föll tyvärr inte i god jord. Jag menar att det är av stor betydelse att detta samtal kommer till stånd och det av flera skäl.
För det första: anser katolska kyrkan i Sverige att det var rätt att exkommunicera flickan, mamman och läkaren?
För det andra: tar man eller tar man inte avstånd från kardinalen i Vatikanen som säger att de ofödda barnen har rätt att födas, låt vara att flickans liv inte skulle gå att rädda?
För det tredje: Allmänheten i Sverige, och katoliker i synnerhet, måste få höra hur katolska kyrkans främste företrädare, biskopen Anders Arborelius, ser på rätten till fri och säker abort.
Det är en viktig diskussion och jag hoppas att han hörsammar min inbjudan!

Inga kommentarer: