söndag 22 mars 2009

dagens dikt 22 mars

Blott i det öppna har du en möjlighet.
Låser du om dig kvävs och förtvinar du.
Ut i det fria ska du med Herren gå
kraften fullkomnas mitt i din svaghet då.

Leva i världen omvänd till verklighet.
Vänd mot Guds framtid, följd av hans trofasthet.
Mörkret du möter aldrig i ensamhet.
Blott i det öppna ligger din möjlighet.


(SvPs 90, text Britt G. Hallquist)

Inga kommentarer: