torsdag 5 mars 2009

Dream team W

Mitt första kampanjmöte hölls idag. Det kändes stort och spännande att möta dem som ska utgöra mitt team inför EU-valet: Camilla Hansson, Anna Prucha, Anders Johnson och Jane Lagerquist. Jag gläds åt tanken att få arbeta med dessa kunniga, driftiga, kreativa och trevliga människor. Tillsammans ska vi skapa en kampanj som andas framtidstro och lyfter fram budskapet: Vi tror på Europa. Reformer och förändringar behövs, men vi slår fast att vi tror på Europatanken och på vår delaktighet i samarbetet.

Jag kommer givetvis att arbeta med hela folkpartiets valmanifest, men har "tre pelare" för min egen kampanj:

* Ingen människa är en handelsvara. Därför måste vi inom EU bryta sexhandel och trafficking. Kvinnor och barn är inte till salu. Det måste vara förenat med strängare straff att köpa sex av en människa som redan är ett offer för kriminalitet, ensam, fråntagen alla sina rättigheter och förd till ett främmande land av brottssyndikat. Människan får aldrig reduceras till ett objekt. Hon måste alltid få vara ett agerande subjekt som bestämmer sitt eget liv.

Jag behövs i EU-parlamentet för att verka för att fler länder ska lagstifta mot sexköparna.
Ingen kvinna väljer prostitution som förstahandsval, tro mig. Ingen av de ungdomar jag mött har en framtidsvision där detta är framtidsdrömmens yrke. Och de män som talar om "sexarbetare" och hävdar att kvinnan väljer detta fritt skulle inte älska tanken på att deras egna döttrar blir "sexarbetare". ¨Prostituerad blir man på gund av fattigdom, missbruk, svåra erfarenheter, negativa förebilder eller till följd av människosmuggling och trafficking.

* De stora friheterna:yttrandefrihet, pressfrihet och religionsfrihet tas iblad för givna. Men sanningen är att vi får aldrig upphöra att strida för dessa grundläggande rättigheter att tänka, tala, tro och skriva fritt. Förra året fick jag ett konkret exempel då jag tog initativ till riksdagsuppropet för Roberto Saviano, som lever under dödshot från Camorran i Italien. I ett av EU:s medlemsländer kan man inte garantera säkerheten för en av landets författare. Det är klart att vi liberaler också i vår tid måste ta ställning för yttrandefriheten, som fortfarande inte är säkerställd på vår kontinent. Och religionsfriheten måste ständigt försvaras. Jag har arbetat för kurderna, armenierna, assyrier, syrianer och kaldéer och vet att deras sak måste uppmärksammas inom EU. Nationella och religiösa minoriteter far illa. Och det är jag beredd att göra vad jag kan för att ändra på.

* Läsning är EU:s blinda fläck. Jag har sagt det tidigare, men det kan inte sägas tillräckligt ofta: Vi måste uppvärdera litteraturen och läsningens betydelse för individen. EU borde vara bildningens självklara hemvist.
Därför är det tråkigt att EU-kommissionens årliga rapport om medlemsstaternas skolsystem visar att en fjärdedel av EU:s femtonåringar har otillräckliga läskunskaper. Ungdomarna på vår kontinent läser sämre, mindre och fattar inte vad de läser. Resultaten är sämre nu än vid tidigare mätningar och Sverige är ett av de länder som försämrats mest mellan 2000 och 2006. Detta är naturligtvis oacceptabelt.

EU har ställt upp målet att vara världens starkaste kunskapsekonomi 2010. Det målet kommer ju aldrig att realiseras om detta moras på läsningens område tilltar. Vi måste slå fast bildningens betydelse och läsning och litteratur måste uppgraderas. Det är nu vi måste säga det högt: sluta subventionera jordbruket och investera i kunskap i stället! I USA har "The Big Read" slagit väl ut. Det kan vara en idé för mig att göra motsvarande i EU.

1 kommentar:

Samuel Danofsky sa...

Kör hårt och lycka till!!Bra frågor att ha i fokus och med ett sånt team kan det ju inte gå fel.