söndag 3 maj 2009

Pressfrihetsdagen

Pressfrihetsdagen har kommit till tack vare UNESCO, i vars svenska råd jag sitter.

Idag har Dawit Isaak suttit fängslad i Eritrea, världens kanske mest ofria land, i 2779 dagar. Jag fattar inte hur UD fortfarande kan med att hänvisa till den tysta diplomatin. Isaak utsätts för större och större påfrestningar, hans familj i Göteborg likaså. Dessutom är han allvarligt sjuk. Att rädda en svensk medborgare borde prioriteras. Ännu har bildt inte rest till Eritrea för att förhandla. Den tysta dioplomatin har inte fungerat, punkt slut. Nu krävs det mer. Leverera, Bildt!

Den största oförrätten mot en medmänniska är just tystnaden. "Det är inte de ondas ondska, utan de godas tystnad som är farligast" sa Martin Luther King som bekant.

Runt om i världen hotas, fängslas, torteras och dödas skrivande och rapporterande journalister när de försöker att göra sitt jobb. De länder som är farligast är Ryssland, Mexiko, Barslilien och Indien. Men även i EU:s länder hotas journasliter. Kom ihåg att det sker också i Sverige. Det var inte länge sedan Nerikes Allehandas chefredaktör hotades till livet. Hur det ser ut i Berlusconis Italien vet vi också.

Bloggare lever också farligt, i alla fall om de verkar i Egypten, Kina eller Iran.
Det är därför fantastiskt att regeringen satsar 100 Mkr i inom befintlig biståndsbudget för att stötta demokratirörelser och stärka yttrandefriheten i totalitära länder. Fria medier är viktiga för att ge allmänheten motbilder till diktatorernas budskap.

Inga kommentarer: