söndag 3 maj 2009

Liberalism over there

Dagens ledare i Unt signerad en klok man, Håkan Holmberg, är mycket intressant.
Idag skriver han om Alan Wolfe, en av USA:s mest internationellt uppmärksammade statsvetare och politiska kolumnister.

Både rättvisa och personligt ansvar har alltid betonats i liberala politiska program. Det kan betyda både en skola för alla och rätten för den enskilde att själv välja utbildning och yrke, både fri företagsamhet och människors möjligheter att kunna göra sig gällande på marknaden.

Viktigt blir då att lyfta fram hur besluten fattas, med respekt för medborgerliga rättigheter och med betoning på att lagar och regler ska gälla lika för alla.

Livshållningen för en liberal präglas av generositet och vidsyn. En kristen som hävdar att religionsfriheten gäller också muslimer och hinduer är mer liberal än en ateist som anser att all religion bör motarbetas. En högerpolitiker som avvisar välfärdsstaten men samtidigt bidrar till frivilligt socialt arbete är mer liberal än en motståndare som vägrar att stödja insamlingsverksamhet med motivet att staten ska lösa alla sociala problem.

Wolfe visar att den liberala idétraditionen har en inre kontinuitet från klassiker som Locke, Kant, Smith och Constant till modern social-
liberalism, även om synen på statens roll har förändrats. Ibland önskar jag att dygnet hade fler timmar så jag hann läsa mer!

Inga kommentarer: