onsdag 2 februari 2011

Den unkna ungerska medialagen, fortsättning följer

Som jag berättat tidigare, så skrev kommissionären Neelie Kroes ett tydligt och rakt brev till Ungern den 21/1, där hon krävde förtydliganden och klarlägganden om medialagen, dess tillkomst och syfte. Härom dagen, den 31/1, fick hon ett svar från vice statsminister Dr. Tibor Navracsics. Svaret är intetsägande, tillrättalagt och svarar egentligen inte på några av de substantiella frågor som kommissionen och vi alla ställer oss.

Nu kan jag, precis som min partiledare Guy Verhovstadt, konstatera att lagen bryter mot viktiga EU-principer som yttrandefrihet och pluralism på mediaområdet och att inget i svaret visar på någon nämnvärd vilja att göra annat än att putsa på fasaden, inte angripa det egentliga problemet.

Inte i något land kräver man registrering av medieföretag före etablering, men det vill man göra i Ungern. Detta är ett brott mot artikel 11 i Konventionen om de mänskliga rättigheterna, som garanterar och reglerar pressfrihet i EU.

Om man inte förstår allvaret i detta är man på riktigt hal is och äventyrar verkligen sitt ordförandeskaps trovärdighet. Åtgärdar man inte de påtalade bristerna så kommer parlamentet med ALDE i spetsen att skärpa trycket och kräva att kommissionen inleder ett rättsligt förfarande mot Ungerns regering. Basta!

Nyheter och bloggar om ämnet: Joakim Holmertz, Europaportalen, Europaportalen 2, Olle Schmidt, Olle Schmidt2, Olle Schmidt.

2 kommentarer:

adam sa...

Det är skönt att veta att granskning av ickedemokratiska lagar finns. Det ger oss européer (i vart fall EU-medborgare)en välbehövlig trygghet. Vi, dagens européer hatar diktatur och mörkläggning, totalitära regimer mm. Det är tråkigt att bloggare och journalister inte lever som sanna européer. De granskas och kritiseras inte av utomstående. Det är t.ex. tydligen helt i sin ordning i deras fall, att utgå från sekundärkällor och vilseleda EU-medborgarna. Inom juridiken är det primärkällan som ligger till grund för eventuell kritik mot den (jag tänker i det här fallet på lagtexten). Inte från hörsägen. Jag ser fram emot en juridisk granskning av den ungerska lagen och jag är helt säker på att den inte kommer att få kritik, i alla fall inte på de punkter som den kritiseras för av bl.a. dig! Handen på hjärtat prästen, har du läst lagtexten? I dess officiella översättning? Nej, det har du inte...

aviator_h sa...

Kritiken mot den ungerska medialagen kommer uteslutande från källor tillhörande de forna regeringspartierna MSZP (socialdemokrater) och från SZDSZ (liberaler). MSZP fick 15% av rösterna och SZDSZ är utraderade. Så blev resultatet av det ungerska valet 2010.
Regeringspartiet FIDESZ/KDNP regerar med stöd av 68% av rösterna. Notera att den s.k. ultrahögern JOBBIK, som fick 12% av rösterna, är inte med i regeringen (t.o.m. motsatsen fick jag höra i Sveriges Radio).
Maken till smutskastning av en folkvald regering kan man verkligen leta efter i europeisk historia. Man behöver tydligen inte komma med fakta, det räcker med att tycka 'rätt'.
Läs medialagen och tala om för oss vad det är som är emot EU's lagar!
Ungrare