måndag 21 mars 2011

EUs gränspolis befogenheter.

I utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter röstade ledamöterna om två rapporter som Cecilia arbetat väldigt mycket med. Den ena var asylprocedurerna som utgör en femtedel av rapporterna om EUs framtida gemensamma asylsystem och den andra rapporten var Frontex som handlar om vilket mandat man ska ge EUs gemensamma gränspolis. I båda rapporterna fick Cecilias tankar om en human flyktingpolitik ordentligt genomslag och rapporterna gick igenom i utskottet.

Läs mer om detta på Europaportalen.

Cecilia Malmström, Folkpartiet om invandring.

Inga kommentarer: