måndag 16 maj 2011

Gränslös sjukvård Uppsalas möjlighet

Läs Cecilias debattartikel med Ludvig Larsson i UNT. Här följer ett utdrag:

En viktig anledning till årets firande av Europa­dagen var det nya EU-direktivet om patienträttigheter som kom tidigare i år. Den nya rättsakten öppnar upp för nya och unika möjligheter för landstinget i Uppsala.

Att låta individen själv välja vårdgivare är viktigt för oss liberaler. Alliansen har infört vårdval i primärvården, som innebär att landstingen är skyldiga att låta patienten själv välja vårdgivare.

Det nya direktivet om patientrörlighet är helt klart en liberal framgång med ökade val- och behandlingsmöjligheter för EU-patienter.

Sjukvården förutsätts bli framtidens stora exportindustri och vi är övertygade om att Uppsala har väldigt goda förutsättningar att bli en framgångsrik aktör i internationaliseringen av vårdrelaterade tjänster.

Får den högspecialiserade vården ett större patientunderlag leder det till mer resurser för att bedriva avancerad vård och forskning. En ökad specialisering och konkurrens kan på så sätt leda till mindre köer och till fler nya jobb. Vi ser ljust på framtiden för Uppsala län.

Inga kommentarer: