onsdag 21 april 2010

SWIFT igen

Eftersom så många parlamentariker hade svårt att ta sig till Strasbourg denna vecka för sessionen så har alla voteringar ställts in. Debatterna har dock hållts som vanligt. Själv blev jag ju fast i Bryssel i fredags och därför hade jag möjlighet att ta mig hit genom att lifta med Marit.

Nya förhandlingar pågår med USA om ett nytt SWIFT-avtal (Europaparlamentet fällde ju det tillfälliga avtalet i februari bland annat p.g.a. brister i integritetsskyddet). Parlamentet vill nu anta en resolution där man återigen listar de krav man har på ett sådant avtal. Om det talade jag idag i kammaren.

Inga kommentarer: