onsdag 7 april 2010

Seminarium om alkoholreklam riktad mot unga

Idag har jag stått värd för ett välbesökt seminarium i parlamentet. Det är inte helt vanligt att man lyckas samla så mycket folk som 60-70 pers en vanlig dag när de flesta kollegor är dubbelbokade hela dagen och springer runt mellan möten och olika hus. Desto gladare är jag, som stod värd för det hela. Det står helt klart att det finns ett linjärt samband mellan ungdomars konsumtion och hur reklamen utformas.

De exempel vi fick se av de intressanta föredragshållarna fick mig att fatta att i vår tid, som ju präglas av ungdomars sökande och starka självkritik, har reklammakare och producenter gått in för att möta dessa ungdomars behov. Man visar fram vackra, sexiga, framgångsrika, sportiga bilder på produkten, ofta hänvisande till evenemang som musikfestivaler och produktplaceringar i filmer och liknande.
Tacka sjutton för att den som är osäker suger i sig detta!

En annan ingång i problematiken är att Europa är den region i världen som konsumerar mest alkohol per capita, framför allt ungdomar dricker mer än förr. Tänk vad detta kommer att betyda för våra välfärdssystem! Rökning, alkohol och övervikt är redan nu de största hoten mot folkhälsan. Fortsätter detta är det en katastrof som vi har att möta inom kort!

För 15 år sedan kunde en läkare inte vägra att operera en rökare. Det gör man idag, hela tiden. Man kräver att man varit rökfri under en viss tid för att man ska genomföra en operation. Likadant är det med överviktiga. En operation kan innebära för stora risker, varför läkaren kan kräva att man först går ner i vikt innan man kan bli opererad. Jag tror att vi kan emotse en utveckling där man inom kort kan avkräva att en patient slutar dricka för att få behandling. Men ännu talar man inte om detta särskilt högt. Tro mig, det kommer!

Måttfullhet är en dygd som bekant. Jag är själv inte nykterist, men inser allvaret att allt fler unga människor dricker allt mer och allt tidigare. Idag skriver Maria Larsson med fler om föräldrar som bjuder sina tonåriga barn på vin. Dessutom lär det vara vanligt att föräldrar "köper ut" åt sina barn. Jag kallar det langning och det är faktiskt ett brott! Aldrig i livet skulle jag göra det åt mina killar - och de skulle aldrig komma på tanken att be om det! Däremot talar vi om konsumtion, om rökning och har ibland heta diskussioner om droger. De vet min hållning och jag vet att de respekterar den. Vi behöver tala med unga människor, också om sådant som är svårt.

It takes a village to raise a child! Fler vuxna måste bry sig! Att bry sig är ibland att vara obekväm. OK - då är jag det!

1 kommentar:

Dan sa...

Ja, det var ett mycket lyckat seminarium! Tack för att vi från Fake Free och UNF fick komma och prata!

Vh / Dan Wergelius