måndag 19 april 2010

Flanders Fields

En utflykt som borde vara obligatorisk för alla som ägnar sig åt europafrågor är den ca 110 km långa resan från Bryssel till den lilla staden Ypres. Den staden bär den tydligaste vittnesbörden om krigets offer och de nästan ofattbara förlusterna av unga mänskliga liv. En bit utanför staden är krigskyrkogårdarna grannar med villaområden och bondgårdar. Jag vet inte hur många vi såg, men nog var det fler än tio, utan att vi letade efter dem råkade vi köra förbi dem.

Den starkaste upplevelsen fick jag vid ett besök vid den största av dem, Tyne Cot, i Passendale. Där ligger tolvtusen unga män begravda och namnen på 35.000 finns inristade i muren som omger kyrkogården. Oerhört starkt framträdde de vita gravstenarna i solen.

A soldier in the great war. Known unto God.Krigets fasor kryper en inpå skinnet när man går i skyttegravarna vid museet.
Ofattbart att tänka sig hur de unga männen levde där under så lång tid under så ohyggliga levnadsomständigheter.Jag fann själv nästan lycka av att hitta dikten nedan.

In Flanders Fields
by John McCrae, May 1915

In Flanders fields the poppies blow
Between the crosses, row on row,
That mark our place; and in the sky
The larks, still bravely singing, fly
Scarce heard amid the guns below.

We are the Dead. Short days ago
We lived, felt dawn, saw sunset glow,
Loved and were loved, and now we lie
In Flanders fields.

Take up our quarrel with the foe:
To you from failing hands we throw
The torch; be yours to hold it high.
If ye break faith with us who die
We shall not sleep, though poppies grow
In Flanders fields.

Inspiration for the poem — In Flanders Fields. During the Second Battle of Ypres a Canadian artillery officer, Lieutenant Alexis Helmer, was killed on 2 May, 1915 by an exploding shell. He was a friend of the Canadian military doctor Major John McCrae. John was asked to conduct the burial service owing to the chaplain being called away on duty elsewhere. It is believed that later that evening John began the draft for his famous poem 'In Flanders Fields'.

Inga kommentarer: