tisdag 19 oktober 2010

EU:s styrka är dess mångfald

Cecilia talade idag i Europaparlamentet om grunden för den nya europeiska utrikestjänsten. Se hela talet här!

EU-upplysningen kan ni läsa mer om EUs utrikestjänst.

Inga kommentarer: