torsdag 6 maj 2010

Tal i kammaren

Igår talade jag i kammaren om EU:s anslutning till Europakonventionen och Europadomstolen. Denna anslutning kompletterar och stärker skyddet av EU-medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter eftersom den innebär att även EU och dess institutioner nu kommer att vara föremål för Europadomstolens rättsskipning.

Inga kommentarer: