torsdag 6 maj 2010

Litauen - åter en besvikelse

Förra sommaren jungfrutalade jag under EP:s session i Strasbourg. Talet handlade om "censurlagen" eller "morallagen" som Litauen ville införa och som skulle leda till hets mot oliktänkande, särskilt homosexuella. Lagen modifierades senare, bland annat efter vår debatt och resolutionen som blev resultatet av debatten.

Nu har riksåklagaren i Litauen dragit in demonstrationstillståndet för Baltic Pride, trots att polisen inte ser säkerhetshot, se artikel i DN.

Det måste vara ohyggligt och väldigt stigmatiserande för varje homosexuell att leva i ett klimat där hela ens liv och existens ifrågasätts och kritiseras och där man inte offentligt får tala om vem man är och visa vilket liv man valt att leva.
Detta är en grav inskränkning av grundläggande mänskliga rättigheter och står i strid med europeiska grundläggande värden. Både Lissabonfördraget och Europakonventionen slår fast att varje europeisk medborgare har rätt till mötesfrihet och yttrandefrihet. Vad man gör nu är helt i strid med dessa.

Jag finner hela situationen avskyvärd och tar starkt avstånd från riksåklagarens godtyckliga sätt att förhindra en fredlig manifestation.

Inga kommentarer: