tisdag 18 maj 2010

Strasbourg: kylslaget!

Underlig vår är det i år. Kallt och eländigt i hela Europa verkar det som. I går drog verksamheten igång för fullt som vanligt och jag jobbade på hela dagen och avslutade med en trevlig midddag med ett par journalister från Sverige som är här på studieresa. Samtalet kom att handla om många olika saker, främst europafrågor av skilda slag, den bristfälliga mediaspeglingen av EP och andra liknande frågor. Ändå kom jag att bära med mig en helt annan mening från kvällen. En av dem sa: "Ingenstans blir klassamhället tydligare i Sverige än i informationssamhällets tid." Det är naturligtvis alldeles sant. Alla tror ju att sanningen finns lätt åtkomlig på nätet. Fördjupning fattas. Allt fler har inte ens en morgontidning att bläddra i, låta sig inspireras av och hämta ny kunskap ur. Man litar för mycket till nätet - med ytlighet som följd. Vad göra?

Deppigt är det att ta del av en del handlingar inför denna session. Sådant som skulle kunna betyda just fördjupat samarbete, förhöjd kvalitet och intensifierad satsning på bildning, ungdomar, universitetssamarbeten och forskning blir bara tomma ord. Mycket snack och liten verkstad, författad av kulturutskottet i form av nya strategier. Ingen kan vara emot, för allt låter ju bra. Problemet är att det blir ännu en papperstiger, ytterligare ett tandlöst dokument som värmer en bokhylla. Det var därför jag valde bort kulturutskottet här. Den nytta jag kan göra i JURI och i LIBE är tveklöst större. Men det smärtar mig att kulturen och bildningen i EU betraktas just så här, i det kulturellt så rikt diversifierade Europa.

Inga kommentarer: