onsdag 3 februari 2010

Utfrågning av svenska regeringen

Under de gångna veckorna har vi i Europaparlamentet genomfört utfrågningar av kommissionärskandidaterna, som medlemsländerna har utsett. Det har varit långa och ofta tuffa utfrågningar. Utfrågningar kräver inte bara noggranna förberedelser från kandidaterna utan även bland parlamentarikerna. Det har varit både en lärorik som viktig process. För de kommissionärer som vågat vara tydliga och visionära innebar utfrågningarna en utmärkt möjlighet att presentera sin inriktning och sina konkreta förslag inför den kommande mandatperioden. Även de som var lite försiktigare med detaljerade beskrivningar får på detta sätt ett utmärkt tillfälle att tillsammans med ledamöterna i parlamentet resonera kring såväl praktiska som ideologiska frågor som är aktuella på kommissionärens ansvarsområde.

Vi borde även i Sverige fråga ut våra regerinsmedlemmar. Allmänheten förtjänar en diskussion om den politik som kommer att påverka deras livssituation, inte insinuationer och pseudodiskussioner om de tillträdande ministrarnas vandel eller liknande. Jag är övertygad om att detta skulle vitalisera demokratin.

Jag menar därför att det efter nästa riksdagsval, med grund i en överenskommelse mellan riksdagspartierna, bör anordnas ordentliga utfrågningar i riksdagen av samtliga ministrar i den tillträdande regeringen. Om detta skriver jag idag i DN.

Vad tycker du?

2 kommentarer:

Lars-Erick Forsgren sa...

Cecilia, detta var en utmärkt idé!
Öppenheten måste öka. Liksom möjligheterna att kunna hävda sin integritet.
Jag noterar att Johan Westerlund också läst dig i DN, och han kompletterar med att begära att KU måste bli vassare, dvs sluta med att vara ett transportkompani för sittande regering, oavsett vilken den än är. Det instämmer jag också i.

Det är också något fel i att statsministern ska kunna utse ministrar utan att riksdagens hörande. Offentlighet, och gärna godkännande av riksdagen, skulle dessutom stärka den enskilde ministerns möjlighet att hävda sig gentemot partiinpiskare.
Vilket jag skulle välkomna.

Vad sägs?

Cecilia sa...

Kul att vi denna gång är överens!
Bra ideer!
Bästa hälsningar Cecilia