onsdag 10 februari 2010

Dagens dikt

För att mildra effekterna av allt jobbbigt jag utstår under de långa arbetsdagarna i parlamentet läser jag dikter. Det är bra för mitt välbefinnande, för att bevara en inre harmoni. Ofta, tex just nu, erinrar jag mig dikter eller strofer av dikter som jag inte kommer på vem som skrivit. Ibland är det jag själv.

Du kommer och tillsammans är vi hemma.
Natten är utan fara.
Dagen är full av hopp.

Du som vet vem som skrivit den: hör av dig...

Inga kommentarer: