torsdag 11 februari 2010

Swiftomröstning om tio minuter

Voteringen blir en rysare. För mig är det självklart att rösta nej, både till att skjuta upp frågan och till det temporära avtalet.

Med det nya fördraget har parlamentet rätt att säga ja eller att förkasta ett sådant förslag som nu behandlas. Min ingång i frågan är och har hela tiden varit att rådet och kommissionen hade kunnat delge parlamentet fortlöpande information, så att vi med den kunskapen som bas hade att fatta beslut. Så har inte skett i detta fall.

Det är ett brott mot fördraget som stipulerar att parlamentet " fullständigt, fortlöpqande och omedelbart informeras under hela processen." (=artikel 218 (6) i Lissabonfördraget.) Rådet har alltså agerat på ett sätt som underminerat EP:s roll.
Det är inte aceptabelt.

Läs mer här och här

Inga kommentarer: