måndag 20 juni 2011

Flyktingar är allas ansvar

Idag publiceras Cecilias artikel om Genèvekonventionen och dess innebörd i UNTs nättidning. Här följer ett utdrag:

Färsk statistik från UNHCR visar att 15 miljoner människor befinner sig på flykt runt om i världen. Genèvekonventionen ger instrument för att identifiera flyktingskäl och konventionen förbjuder stater att skicka tillbaka människor till länder eller regioner där de riskerar att förföljas eller där deras liv hotas.

Denna vår, som vi kommer att minnas som den arabiska våren, har flyktingars situation kommit oss nära genom de bilder vi alla sett och bär med oss. Bilderna på människorna i nordafrikanska länderna och på den arabiska halvön som i förtvivlan söker efter sina nära och kära, eller som i vanmakt lämnat allt för att söka ett bättre liv bortom krigets fasor, kommer nog att under lång tid leva i våra tankar.

DN, DN2, DN3, DN4.

Inga kommentarer: