torsdag 23 juni 2011

Barnpornografi-direktivet och Frontex förhandlingarna avslutade!I videon:

Denna vecka har förhandlingarna mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om Frontexförordningen och direktivet om sexuella övergrepp mot barn nått i mål.

"Jag är väldigt nöjd att vi lyckats säkerställa respekten för de mänskliga rättigheterna i Frontexs arbete" säger Cecilia. Hon är även nöjd över att parlamentet gör en viktig politisk markering att ingen människa är illegal och heller inte ska benämnas så.


De långdragna förhandlingarna om direktivet om sexuella övergrepp mot barn nådde idag också en kompromiss. Den verkligt heta potatisen har varit om medlemsstater ska få blockera Internetsidor som visar barnpornografiskt material. Cecilias ståndpunkt har varit att tvinga medlemsstaterna att i första hand ta bort sidorna helt, men i fall där det är svårt, då servern till exempel ligger utanför EUs territorium, så ska medlemsstaterna kunna använda sig av blockering som ett komplement. Denna linje fick gehör och ingår i överenskommelsen.

Nu ska Cecilia presentera de två överenskommelserna för liberala gruppen och rekommendera kollegor att acceptera kompromisserna. Steget därefter blir att rösta i utskottet i juli och när vi är tillbaka efter semestern kan förslagen komma till omröstning i plenum.

Bloggar i ämnet: Christian Engström, HAX

Svd, Europaportalen, DN, Expressen, Expressen.

Inga kommentarer: