onsdag 22 juni 2011

En lättnadens dag

En del dagar kommer man att minnas under dagar som kommer. Idag torde vara en sådan dag. När jag i morse såg ett långt reportage som Grekland kände jag en våg av lättnad svepa genom rummet. Att förtroendeomröstningen för regeringen slutade så bra ger oss aööa anledning att hysa ett bräckligt hopp att situationen kommer att lösas till slut. Nu krävs det bara att alla politiska krafter i landet enar sig och slutar upp att slänga skuldbördan till varandra. Nu är det dags att oppositionen också bidrar till en konstruktiv lösning i stället för att stå vid sidan av och gnälla.

Själv har jag under två dagar suttit i slutförhandlingar om två stora och viktiga rapporter: FRONTEX och Barnpornografirapporten. Till slut har vi nu nått fram till uppgörelser i båda fallen. Det har varit en ren fröjd att arbeta med Simon Bussutil som är rapportör för EPP på Frontex. Han har oändligt skickligt tagit oss fram till en snygg uppgörelse, jobbat strukturerat och alltid lyssnat till oss som företrätt de andra poltiska grupperna. Själv har jag haft ett lysande samarbete med honom från första stund. Och hela artikeln som handlar om att säkerställa mänskliga rättigheter har jag skrivit och det är en väldigt stor seger att vi nu har ett reglemente för Frontex där MR är centralt för all verksamhet och alla insatser. Bland annat tillskapas en instans (advisory board)inom myndighetens ram som kontinuerligt följer upp MR, alltifrån utbildningar för personalen, via hjälp att lotsas rätt för den människa som vill söka asyl, till att en oberoende MR officer kan avbryta insatser där man befarar att männskliga rättigheter kränkts vid en insats.

Jag har lärt mig mycket av denna långa och svåra process och är mycket glad och nöjd över allt jag lyckats få igenom och som kommer att betyda mycket för Frontex arbete och för de människor som kommer i kontakt med myndigheten i framtiden.

Rapporten om barnpornografi har också gått i mål idag. Den har varit mödosam på olika sätt, oändligt långdragen och politiskt mycket svår att arbeta med. Rapportören har inte varit en så skicklig förhandlare och resultatet kunde varit bättre. Men som alltid är det viktigt att understryka att vi här i EP går kompromissandets väg för att nå våra mål. Jag bidrog in till sista timmen med bättre skrivningar än de som fanns på artikel 6 ( grooming) och artikel 21 (= att medlemsstaterna måste ta bort barnpornografiska sifdor vid källan i första hand och att man därefter kan tillåta blockering om detta visar sig svårt att nå).
Tyvärr ville rådet inte acceptera detta, men vi har i alla fall skrivningar som det allra flesta kan leva med, och det är ju huvudsaken.

Nu återstår för mig ännu en svår uppgift: att göra allt för att de kollegor i min grupp som varit tveksamma, eller rent av mycket stora motståndare, ska rösta för rapporten när den dagen kommer. För barn som exploateras förtjänar att vi gör allt vi kan för att stoppa denna fruktansvärda förnedring. Nu gör vi vad vi kan för att förpassa denna ohyggliga och hänsynslösa rovdrift på barn där den hör hemma: i historien, och möter framtiden med en rapport som i alla fall bidrar till detta.
Jag är oändligt lättad över att två stora arbetsfält är avklarade. Ikväll blir det en god middag!


DN, DN2, DN3, GP, Borås tidning, Expressen, Expressen2, Svd.

Inga kommentarer: