måndag 11 april 2011

Föreslagna lagen kränker ungrarna

Läs Cecilias gästkrönika i Nerikes Allehanda här. Först ett litet smakprov:

Det ungerska ordförandeskapet inledde sin mandatperiod på ett dystert sätt. Man introducerade en medialag som satte yttrande- och pressfriheten på undantag. Efter påtryckningar av Europaparlamentet och kommissionen gjorde man vissa förändringar till det bättre men när arbetet inte fullföljdes beslöt parlamentet att ta fram en resolution som kritiserade förslaget och krävde ytterligare förändringar.

Detta torde ha avstyrt fler politiska dårskaper av Ungern men snart ska landet rösta om en ny grundlag och i den föreslagna texten finner man återigen stolligheter. De kallar den för en modern grundlag från det tjugoförsta århundradet, så modern att delar av den skrivits på en ipad, vilket författarna gärna framhåller.

Men vid en närmare granskning av texten så är den allt annat än modern. Den har en stark nationalistisk ton. Texten inleds med orden "Oh Lord, blessed be the Hungarians", vilket må vara en vacker fras ur den ungerska nationalsången, men knappast lämplig som inledande stycke i ett lands grundlag.


Uppdatering: Annika Ström-Melin ledare

Inga kommentarer: