tisdag 1 februari 2011

Mitt arbete i det rättsliga utskottetCecilia berättar om det dagliga arbetet i Europaparlamentet med utgångspunkt i JURI utskottet det vill säga det rättsliga utskottet. Cecilia delar med sig av sin syn på patentfrågor, immateriella frågor som till exempel musik- och filmtjänster på internet, trespråksöversättningar på patent och fördjupat samarbete.

Inga kommentarer: