torsdag 3 februari 2011

PNR i ny skepnad

EU PNR = Passenger Name Register

Igår kom kommissionen fram med ett nytt förslag om PNR, alltså data om flygpassagerare till och från EU. Jag erinrar mig när detta var uppe förra gången att det då blåste upp till en stor konflikt mellan kommissionen och parlamentet. Min kollega i ALDE, Sophie In´t Veld från Nederländerna, var en av dem som kritiserade allra tuffast. Igår var hon en av de första som offentligt gick ut och sa att kommissionen tagit intryck av parlamentets kritik och att det nya förslaget till stora delar verkar vara riktigt bra.

Så klart är detta ett bättre förslag! I stället för att som i ursprungsförslaget tillåta datalagring i 10-13 år(!) så handlar det nu om att lagra data i högst fem år, sedan man efter 30 dagar anonymiserat uppgifterna. Man har också skärpt hanteringen av känsliga datauppgifter, religiös tillhörighet är ett exempel på information som inte får samlas in eller användas. Dessutom måste man informera de flygpassagerare vars personliga uppgifter granskats.

Den här typen av data har visat sig vara effektiv när det gäller att komma åt traffickingnätverk och knarksmuggling. Siffror från Sverige visar att ca 65% av alla drogbeslag man gjorde 2009 möjliggjordes genom PNR. Siffran i Belgien var 95%!

Först och främst ska man ju komma ihåg att hela frågan om PNR har tillkommit som ett led i att bekämpa grov brottslighet och terrorism. Det vill väl alla, kanske man kan invända, och visst är det väl så. Men alldeles uppenbart är att somliga sätter den personliga integriteten före säkerheten, i alla fall låter det så bland somliga av mina kollegor. Jag menar att den stora politiska utmaningen är att klara av att säkra BÅDE medborgarnas rätt att känna sig säkra OCH att säkra allas vår personliga integrit. Man kan faktiskt klara av både och, inte antingen eller!

Redan idag sparar flygbolagen uppgifter av detta slag. PNR gäller bara för flyg utom EU, aldrig inom.

Vad vore då alternativet till EU PNR? Ja, så klart att kommersiella bolag lämnar ut alla uppgifter som t.ex. USA ber om, utan att EU har någon som helt koll på under vilka omständigheter det sker eller hur länge uppgifterna sparas. Detta är ett sätt att harmonisera systemet, dessutom är det en fråga för vår gemensamma inre marknad och så klart ett sätt att trygga integritetsfrågorna.

Bloggar och nyheter om ämnet: HAX, Mark Klamberg, Maria Ferm, Lena Ek, Cecilia Malmström, Svd, Europaportalen, Farmor Gun, Viktualiebrodern, Camilla Lindberg, Berit Krantz, Caroline Szyber, Christian Engström.

Uppdatering: Gp

Inga kommentarer: