måndag 5 oktober 2009

Ett JA på Irland- och nu : kavla upp ärmarna!

Mitt stora arbete nu är att vara rapportör för två betänkanden i JURI. Det första handlar om kvalitets- och säkerhetsnormer för organ för transplantationer. Det känns intressant och viktigt.

Det andra betänkandet rör ett ändrat regelverk för medborgare från tredje land och deras skyldighet att inneha visa när de reser i EU. Rådet har kommit med en förordning som i allt väsentligt är bra, men där jag kan föreslå tillägg och ändringar om det skulle vara påkallat.

Detta är stora och ansvarsfulla uppgifter. Lite känns det som att kastas ut på djupt vatten för att se om man kan simma. Men jag tycker det ska bli spännande och utmaningen blir ju att komma med sådana förslag att de vinner ett brett gehör i parlamentet. Detta är politik på riktigt. Det är förmodligen genom ett gott arbete som rapportör som man vinner gehör och på sikt etablera en stabil plattform.

För övrigt kan jag berätta att jag tillbringat min första helg i Bryssel och ägnat tidden åt att valvaka och tillsammans med vännerna ALDE ta emot det fantastiska röstresultatet på Irland. Jag kommenterade valutgågen i DN också. Många EU-skeptiker hör av sig. Det märkliga är att alla fastnat för min kommentar om den tjeckiske presidenten Klaus, som ju visat en monumental ovilja att se till behovet att få fram en konstitution som är tillämplig för ett EU med 500 miljoner invånare och 27 medlemsstater. Jag uppmanade i intervjun honom att besinna sig, se till EU:s behov att kunna föra frågor framåt, att tala med en röst, att öka parlamentets inflytande, att uppnå medbestämmande osv. Till sist sa jag att Klaus borde sätta sig ner vid sitt skrivbord så fort som möjligt, välja ut sin vackraste bläckpenna och skriva sitt namn och inte förhala Europas utveckling mer. Det står jag fast vid, även om en och annan sur EU-skeptiker har annan uppfattning!

Inga kommentarer: