fredag 10 september 2010

Den 19/9 är också ett EU-val

Regeringen som väljs 19 september är inte bara Sveriges regering i Sverige utan också våra representanter i ministerrådet i Europa. EU-skeptiker i ministerrådet får mindre inflytande - det vore synd eftersom den svenska rösten behövs. Läs mer på Alliansens Vänners hemsida idag.

1 kommentar:

Dennis Nilsson sa...

Det dröjde inte länge innan ditt omdöme blev berusat och korrumperat, som de du en gång fördömde, vid maktens och härlighetens högboning.

Som i historien om "Kejsaren utan kläder", så krävs det någon utifrån för att upptäcka det.

Visa gärna att du har lärt av mänsklighetens historia, och upprepa inte de misstag vi har gjort tidigare.

Som ex-vis ditt förbudsivrande kring mänsklighetens största uppfinning sedan boktryckarkonsten, Internet.

Som Tage Danielsson sa; "Om man inte vågar se framåt och vägrar se bakåt får man se upp".