torsdag 28 januari 2010

Den femte friheten

Det har varit en mycket intensiv vecka här i Bryssel. Idag röstades det nämligen om mina yttranden till betänkanden kring organdonation och fri rörligthet för utländska studenter i hela EU i utskottet - och de tog mina förslag utan ändringar!

EU värnar om de fyra friheterna dvs. att personer, varor, tjänster och kapital ska kunna röra sig fritt. Jag lyfte i min valkampanj upp begreppet "den femte friheten" - fri rörlighet för kunskap och bildning. Med Bolognaprocessen har detta kommit en bit på vägen men det finns mycket kvar att göra och en sådan sak handlar om att göra det möjligt för utländska studenter och gästforskare att få röra sig fritt.

Idag är det så att den kinesiska gästforskare som kommer till Italien på ett långtidsvisum, inte får resa utanför Italien, ens på en weekend till Frankrike. EU har som målsättning att vara världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi. Att då locka hit forskare och studenter och inte låta dem resa runt i Europa går helt emot detta. Europa borde vara bildningens självklara hemvist och vi måste undanröja alla hinder för att verkligen lyfta och värna den femte friheten. Om detta handlade mitt första yttrande.

Mitt andra yttrande handlar om organdonation. I många länder råder det idag brist på organ. För att säkra kvaliteten och säkerheten kring utbyte mellan länderna ser nu kommissionen över lagstiftningen. Mina ändringsförlag som i korthet handlar om ökad rörlighet men även ökade integritetsskyddsåtgärder togs idag utan ändringar i utskottet.

Med tanke på att vi kanske föds, lever och verkar i olika europeiska länder finns det också en sannolikhet att vi dör i ett annat EU-land. Det är därför viktigt att lagstiftningen inte står i vägen för organdonation och att samtidigt se till att transplantationen håller hög säkerhet och god kvalitet.

Dessutom har Liberala kvinnor som stöttade mig så fint under valkampanjen varit här på besök och en mycket duktig Ung Reporter, Julia Wågenberg, som jag träffade under kampanjen. Jag har även haft besök från Uppsala i form av professor emeritus Leif Lewin och UNT.

Det blir skönt med helg snart!

1 kommentar:

Lars-Erick Forsgren sa...

Den femte friheten, det låter som något som sammanfaller med pp´s syn på kultur och frihet.