tisdag 24 november 2009

Människohandel

Äntligen har jag fått tillfälle att närma mig mitt andra vallöfte, nämligen frågan om människohandel. Om bara några dagar träder Lissabonfördraget i kraft och det kommer ge oss parlamentariker nya möjligheter att påverka den frågan på allvar i och med att parlamentet kommer att få medbeslutanderätt i frågor som rör polisiärt samarbete. Nu kan kampen på allvar börja!

Igår talade jag om just detta i kammaren i Strasbourg, se mitt tal här.

Inga kommentarer: