torsdag 16 december 2010

Finansiell säkerhet

Jag är ju inte alls speciellt kunnig när det gäller finansmarknaden, här är det min käre kollega Olle Schmidt som står för sakkunskapen i vår grupp. Det känns bra och tryggt. Men den ekonomiska krisen i EU intresserar mig mycket. Kanske för att krishantering är en del av min yrkeskompetens och något jag ju ägnat snart två decennier av mitt liv åt och skrivit mycket om. Det är dock helt andra kriser jag är van vid att arbeta med. Men frågan kring gemensamt ansvar och delade bördor i EU är inte alldeles enkel. Medlemsstaternma gör nu allt för att slippa tänka i termer av gemensamt ansvar och åtgärder.

Just nu går diskussionen varm kring Eurobonds. En sak står klar: Ministerrådet kan och får inte själva besluta om mekanismer för att möta krisen. Det gillar de inte, men vi i parlamentet slår fast att krismekanismer ska arbetas fram, i demokratisk anda och med full insyn. Tillfälliga insatser räcker inte, har det visat sig.

Nu ska det sättas in fler åtgärder, nu är det Eurobonds som diskuteras. De kan innebära ett incitament för stabilitet i det att lånen blir till en del nationella, till en del gemensamma. Lånekostnader skulle gemensamt kunna förhandlas fram till bästa ränta för medlemsstaterna, oaktat hur stor skulden är. De nationella skulderna blir på så sätt till en del gemensamma.

Vi står ju faktiskt enade i krisen och att dela bördor gör dem ju lättare att bära. Men detta är inte populärt i medlemsstaterna. Merkel med flera gör allt för att stoppa detta. Det beklagar vi i min partigrupp ALDE.

Min partiledare Guy Verhovstadt säger så här i ett pressmeddelande igår:

"EU leaders this week hold the future of the Eurozone in their hands. They should take four precise steps to get on top of the spreading contagion - a strengthened Stability and Growth Pact with teeth, an extended and permanent crisis fund, a Eurobond market that distinguishes between senior and junior debt and genuine economic and fiscal convergence. Leaders must not shut off open debate on such measures due to national prejudice or vested interest. We are all in this together."

Inga kommentarer: