torsdag 10 juni 2010

LIBE-utskottet om SWIFT

Idag har den oerhört svåra och brännande frågan om ett avtal mellan EU och USA åter varit uppe tll diskussion. Som bekant fällde vi i EP ju förslaget när det senast var uppe för omröstning i Strasbourg i februari i år. Idag kom kommissionären Cecilia Malmström till utskottet för att ånyo ta upp diskussionen och berätta om allt man åstadkommit så långt.

Det är så klart märkligt att vi som valda ledamöter ska få tillgång till ett "hemligt" utkast till avtal, som vi får skriva på att vi mottagit vid mötets början, men måste lämna tillbaka när sammanträdet är över - och vid mötet får reda på att Tysklands Bundestags ledamöter fått fri tillgång till dokumentet i sin helhet utan hemlighetsmakeri.

Det avtalet handlar om är hur och på vilket sätt USA ska få tillgång till de banktransaktioner som förevarit i Europa.

De kritiska synpunkter som förs fram mot det gällande avtalet handlar främst om två saker: att man överför data i bulk, dvs att filtreringen inte kommer att ske i EU utan i USA. De andra invändningarna handlar om hur övervakningen av hela processen kommer att ske, vilken roll Europol kommer att ha i att övervaka att överföringen av data verkligen är kopplad till en brottsutredning och hur långa lagringstiderna för datauppgifterna ska tillåtas vara innan de förstörs.

Kanske avgörs frågan vid sessionen i juli. Hoppas att frågetecknen då har utretts tillfredsställande.

4 kommentarer:

Markus "LAKE" Berglund sa...

Tror du verkligen att "frågetecknen kommer att redas ut" i ett hemligstämplat dokument?

Malmström hoppas väl att hon kan slå blå duster i ögonen på er MEP:ar lagom till omröstningen. Fall inte för hennes knep, kräv mer öppenhet!

Ps. Ställ ett enkelt, logiskt motkrav - exempelvis att USA måste dela med sig av motsvarande information till EU...

Lars-Erick Forsgren sa...

Nej, detta var illa ur alla aspekter. Jag är verkligen besviken på Cecilia M. Och Du och dina kompisar får höja rösten rejält och tuffa till er!

Anonym sa...

Detta är ju helt sanslöst. I det nya avtalet ingår följande förbättringar:

* Det kommer att finnas möjlighet för enskilda att få tillgång till egna uppgifter och få dem raderade eller blockerade.
* En EU-myndighet kommer att godkänna eller avslå önskemålen från USA om överföring av data. Kravet på USA kommer att vara att överföringarna blir så begränsade som möjligt.
* Det kommer inte vara tillåtet för USA att dela med sig av data i bulk till andra länder utanför EU.
* EU-medborgare ska ges möjlighet till rättslig gottgörelse vid missbruk av data.
* EU kommer att ha den insyn som krävs för regelbundna och grundliga utvärderingar av hur amerikanerna hanterar data.


EU har alltså tidigare godkänt ett avtal där dessa självklara saker INTE ingick?! Hur är det möjligt? Kan det verkligen vara lagligt att lämna ut privata personers och företags information (som inte är brottsmisstänkta)?

Cecilia Wikström sa...

Tack alla ni för era wsynpunkter, de ger mig råg i ryggen!